Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Να ωθούμε τον εαυτό μας στην αρετήΑγ.Μακάριος Αιγύπτιος

Λοιπόν, και χωρίς να θέλουμε, να ωθούμε τον εαυτό μας στην αρετή: δηλαδή στην αγάπη, ενώ δεν έχουμε αγάπη, στην πραότητα, ενώ αυτή μας λείπει, στο να έχουμε συμπαθή και φιλάνθρωπη καρδιά, να ανεχόμαστε τις προσβολές και τον παραμερισμό και να εγκαρτερούμε, ενώ ακόμη δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια, στην προσευχή, αν και δεν έχουμε ακόμη πνευματική προσευχή. Αν ο Θεός δει ότι αγωνιζόμαστε έτσι και ωθούμε με τη βία τον εαυτό μας προς το καλό, έστω κι αν η καρδιά μας αντιστέκεται, τότε θα μας γεμίσει με όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: