Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Να ανακουφίζεις την πτωχεία


 

 Άγ.Ιωάννης Χρυσόστομος

Δεν έλαβες εντολή να κατηγορείς τον τεμπέλη, ούτε να ελέγχεις την κακία, ούτε να ονειδίζεις την οκνηρία, αλλά να ανακουφίζεις την πτωχεία, να ιατρεύεις την συμφορά, να απλώνεις το χέρι σου και να σηκώνεις εκείνους που έχουν πέσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: