Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣτου ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Γνωστός σε πολλούς χριστιανούς είναι ο ύμνος της αγάπης τον οποίο έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην Α΄προς Κορινθίους επιστολή του στο ιγ΄ κεφάλαιο. Στην ίδια επιστολή ο Απ. Παύλος έχει γράψει τον ύμνο της αγνότητας, ο οποίος διαβάζεται κάθε χρόνο στους Ορθοδόξους Ναούς μας την Κυριακή του ασώτου. Τον παραθέτουμε ευθύς αμέσως.
«Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρειž πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασινžο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. το δε σώμα ου τη πορνεία, αλλά τω Κυρίω, και ο Κύριος τω σώματιž ο δε Θεός και τον Κύριον ήγειρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο. Ή ουκ οίδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη, εν σώμα εστιν; Έσονται γαρ, φησίν, οι δύο εις σάρκα μίανž ο δε κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα εστι. Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα ο εάν ποιήση άνθρωπος εκτός του σώματος εστιν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ή ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν, ου έχετε από Θεού, και ουκ εστέ εαυτών; Ηγοράσθητε γαρ τιμήςž δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινα εστι του Θεού» (Α΄Κορ. στ΄12-20).
          Αυτός ο υπέροχος ύμνος της αγνότητας μας αποκαλύπτει τρεις μεγάλες και σωτήριες αλήθειες για το ανθρώπινο σώμα: Α) Το σώμα μας δεν είναι φυλακή της ψυχής, όπως έλεγε ο Πλάτων, ούτε ακάθαρτο και κακό όπως πίστευαν οι γνωστικοί, αλλά είναι μέλος του Χριστού και γι’ αυτό είναι άξιο τιμής και σεβασμού. Β) Το δόγμα και το ήθος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεν πετάμε το σώμα μας στην πορνεία, διότι είναι μέλος του χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος και Γ) Το σώμα μας δεν μας ανήκει και δεν μπορούμε να το κάνουμε ότι μας αρέσει. Ανήκει δύο φορές στο Χριστό: μία φορά διότι Αυτός το δημιούργησε και δεύτερη φορά διότι το αγόρασε με το Τίμιο Αίμα Του.
          Ας δοξάζουμε λοιπόν το Θεό με το σώμα και την ψυχή μας για να χαιρόμαστε αληθινά τη ζωή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: