Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ          « Αρξάμεθα λαοί, της αμωμήτου Νηστείας, ήτις εστίν των ψυχών σωτηρία. Δουλεύσωμεν τω Κύριω εν φόβω. Ελαίω ευποιίας, τας κεφαλάς αλείψωμεν,   και ύδατι αγνείας τα πρόσωπα  νιψώμεθα. Μη βαττολογήσωμεν, εν ταις προσευχαίς, αλλ’ ως εδιδάχθημεν, ούτω και βοήσωμεν, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, άφες ημίν τα παραπτώματα ημών ως φιλάνθρωπος».

(Ιδιόμελο Όρθρου, Καθαράς Τρίτης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: