Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ           «Τον σκοτισθέντα με, ταις απάταις του πολεμήτορος, Χριστέ μου φώτισον, ο σκοτίσας σταυρώ κρεμάμενος Ήλιον ποτέ, και λάμψας τοις πιστοίς φως αληθινόν, αφέσεως σαφώς, όπως πορεευόμενος εν τω φωτί των προσταγμάτων σου, φθάσω καθαρώς, της Αναστάσεως της σης ,την αυγήν την σωτήριον».

          ( Στιχηρόν προσόμιον Εσπερινού Καθαράς Πέμπτης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: