Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ          «Νηστεύοντες αδελφοί σωματικώς, νηστεύσωμεν και πνευματικώς. Λύσωμεν πάντα σύνδεσμον αδικίας. Διαρρήξωμεν στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων. Πάσαν συγγραφήν άδικον διασπάσωμεν. Δώσωμεν πεινώσιν άρτον, και πτωχούς αστέγους εισαγάγωμεν εις οίκους, ίνα λάβωμεν παρά Χριστού του Θεού, το μέγα έλεος».

          ( Στιχηρόν Ιδιόμελον Εσπερινού Καθαράς Τετάρτης)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο.