Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣτην υπακοή μπορεί να είναι κανείς εντελώς αναπαυμένος, όπως ένα μικρό παιδί που σκεπάζεται από  την αγάπη των γονιών του, αλλά και από την πλευρά ότι ο Θεός δεν θα σου στερήσει τίποτε. Εάν αργεί, σημαίνει ότι εμπόδιο είναι η ψυχή. Γι’ αυτό, μόλις βλέπετε να θέλει η ψυχή σας να δικαιολογηθεί, να αυτοδικαιωθεί, καθόλου να μην τα δέχεσθε αυτά. Έχει την τάση ο άνθρωπος να επηρεάζεται από τον εαυτό του και να μην μπορεί να δει τις δωρεές του Θεού. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενώπιον του Θεού σας λέω: Μην το κάνετε αυτό. Να δέχεσθε ανεπιφύλακτα την αλήθεια του Θεού. Να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο εαυτός σας. Να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο εαυτός  σας το δικό του φίλτρο.

          Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ