Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣτην υπακοή μπορεί να είναι κανείς εντελώς αναπαυμένος, όπως ένα μικρό παιδί που σκεπάζεται από  την αγάπη των γονιών του, αλλά και από την πλευρά ότι ο Θεός δεν θα σου στερήσει τίποτε. Εάν αργεί, σημαίνει ότι εμπόδιο είναι η ψυχή. Γι’ αυτό, μόλις βλέπετε να θέλει η ψυχή σας να δικαιολογηθεί, να αυτοδικαιωθεί, καθόλου να μην τα δέχεσθε αυτά. Έχει την τάση ο άνθρωπος να επηρεάζεται από τον εαυτό του και να μην μπορεί να δει τις δωρεές του Θεού. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενώπιον του Θεού σας λέω: Μην το κάνετε αυτό. Να δέχεσθε ανεπιφύλακτα την αλήθεια του Θεού. Να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο εαυτός σας. Να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο εαυτός  σας το δικό του φίλτρο.

          Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ