Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε

Ὅπου ἐπισκιάση ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γὰρ τῷ φωτί σου προσμένειν, ὁ πεσῶν Ἑωσφόρος· Διό αἰτοῦμέν σε τὰ πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τὰ καθ' ἠμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον, τὴ μεσιτεία σου λυτρούμενος ἠμᾶς, ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιΰμνητε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε.

Μετάφραση: Όπου επισκιάσει η Χάρη σου Αρχάγγελε, από εκεί εκδιώκεται η δύναμη του διαβόλου, γιατί δεν αντέχει να βλέπει το φως σου ο πεσμένος Εωσφόρος.

Γι αυτό σε παρακαλούμε σβήσε τα πυρφόρα βέλη του, που κινούνται εναντίον μας, λύτρωσε μας με τη μεσιτεία σου από τα σκάνδαλα που μάς βάζει, εσύ που αξίως υμνείσαι Αρχάγγελε Μιχαήλ!

(Δοξαστικό του όρθρου της γιορτής των Ταξιαρχών)
το βρηκα:τρελογιαννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: