Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων...Πανάγιοι Διδάσκαλοι, 
σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστούς, 
ἐκ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων, 
καὶ ῥῦσαι κολάσεων, τῶν αἰωνίων ἡμᾶς.

"Των Τριών Ιεραρχών τη γιορτή ας γιορτάσουμε αδέλφια και πάλι!"
Ἦχος πλ. α'
Χαίροις ἀσκητικῶν

Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, τῆς Ἐκκλησίας τὰ μεγάλα προπύργια, οἱ στῦλοι τῆς εὐσεβείας, ὁ τῶν πιστῶν ἑδρασμός, τῶν αἱρετιζόντων ἡ κατάπτωσις∙ Χριστοῦ οἱ ποιμάναντες, τὸν λαὸν θείοις δόγμασι, καὶ ταῖς ποικίλαις, ἀρεταῖς οἱ ἐκθρέψαντες∙ οἱ τῆς χάριτος, διαπρύσιοι κήρυκες, νόμους οἱ προεκθέμενοι, Χριστοῦ τῷ πληρώματι∙ οἱ ὁδηγοὶ πρὸς τὰ ἄνω, τοῦ Παραδείσου αἱ εἴσοδοι∙ Χριστὸν καταπέμψαι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἰτεῖτε, τὸ μέγα ἔλεος.Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, οὐρανοβάμονες ἐπίγειοι Ἄγγελοι, τοῦ κόσμου ἡ σωτηρία∙ ἡ τῶν ἀνθρώπων χαρά, καὶ τῆς οἰκουμένης οἱ διδάσκαλοι∙ τοῦ Λόγου οἱ πρόμαχοι∙ ἰατροὶ ἐπιστήμονες, τῶν νοσημάτων, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος∙ οἱ ἀείροοι, ποταμοὶ οἱ τοῦ Πνεύματος, λόγοις οἱ καταρδεύσαντες, τῆς γῆς ἄπαν πρόσωπον∙ οἱ Θεολόγοι, αἱ Βάσεις, οἱ χρυσολόγοι οἱ ἔνθεοι, Χριστὸν καταπέμψαι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἰτεῖτε, τὸ μέγα ἔλεος.
 

Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, τοῦ ἐπιγείου στερεώματος Ἥλιος∙ ἀκτῖνες καὶ δᾳδουχίαι, ἐκ τρισηλίου αὐγῆς, τῶν ἐσκοτισμένων ἡ ἀνάβλεψις∙ τὰ ἄνθη τὰ εὔοσμα, Παραδείσου τὰ κάλλιστα, ὁ Θεολόγος ὁ σοφός τε Βασίλειος, ὁ Χρυσόστομος, τὰ πυξία τοῦ Πνεύματος. Πλάκες αἱ θεοχάρακτοι∙ μαζοὶ οἱ ἐκβλύζοντες, τῆς σωτηρίας τὸ γάλα, τὸ τῆς σοφίας ἀγλάϊσμα, Χριστὸν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.
Ο ορθόδοξος κληρικός           
          Το λειτούργημα του κληρικού της ορθόδοξης Εκκλησίας, της κλήσεως και  αποστολής του, έχει θεία προέλευση και ιερό σκοπό. Η εξουσία του κατανοείται μέσα σε καθαρά πνευματικά και εκκλησιολογικά πλαίσια.
            Ο ιερουργός των μυστηρίων της Εκκλησίας καλείται με μια προσωπική κλήση απευθείας από το Θεό, μέσα στα πλαίσια της ουράνιας αυθεντίας και εξουσίας, αλλά και με ανθρώπινες εκκλησιαστικές διαδικασίες εκλογής, να αποσταλεί στον κόσμο για την πραγματοποίηση του σχεδίου της Θ. Οικονομίας.
            Μ’ αυτή την έννοια αισθάνεται και ο ίδιος, ότι είναι φορέας και απόστολος ενός ουρανίου μηνύματος προς τους ανθρώπους, γι’ αυτό καλείται να συνεργήσει με το έργο του και την αποστολή του  στην ολοκλήρωση αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου της Εκκλησίας για τη σωτηρία του κόσμου.
            Κοντολογίς ο ορθόδοξος κληρικός καλείται να διακονήσει με συνέπεια και πιστότητα τον ιερό σκοπό της αποστολής του και να συμβάλλει ταπεινά στην πραγματοποίηση της προσωπικής του αποστολής. Συνεπώς είναι ένας άνθρωπος που καλείται από το Θεό και αποστέλλεται στον κόσμο να πραγματοποιήσει έργο, τον ευαγγελισμό των ανθρώπων. Η αποστολή του έχει από τη φύση της μία χαρισματική δυναμική και θα κριθεί θετικά ο λειτουργός του Θεού, εάν δημιουργεί και παράγει έργο πνευματικό και σωτηριολογικό.
            Ο ιερεύς και ποιμένας της κάθε ενορίας, ως κεφαλή και ο νους της εκκλησιαστικής κοινότητας, θα πρέπει να είναι αυτός που ηγείται και θα εμπνέει το λαό για κάθε έργο αγαθό και συγχρόνως θα είναι αυτός που θα διαμορφώνει την κατά Χριστό παιδεία των πιστών και την αγιαστική πολιτεία όλων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.

Πηγή: Γ. Πατρώνος: Θεολογία και Κοινωνία

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Χειροτονία νέου κληρικού στην Ι. Μητρόπολη Πατρών  Στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα των σεπτών ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, στη Ιερά Μονή Γηροκομείου πραγματοποιήθηκε η εις διάκονο χειροτονία του κ. Νικολάου Μεσσαλά, συνταξιούχου πλέον θεολόγου του πειραματικού γυμνασίου Πατρών.
            Είναι αλήθεια ότι η απόφαση του Νικόλαου να ενταχθεί στις τάξεις του ι. Κλήρου και να υπηρετήσει την τοπική μας Εκκλησία μάς εντυπωσίασε και μας χαροποίησε. Και τούτο γιατί στην Εκκλησιά μας εισήλθε ένας άξιος και καταξιωμένος θεολόγος στη συνείδηση των πιστών, θερμουργός εργάτης με  ένθεο ζήλο, με βίο ανεπίληπτο και ακατεύναστη διαγωγή και σωστός οικογενειάρχης. Στην δε εκπαίδευση που υπηρέτησε άφησε εξαιρετική παρουσία καλοσυνάτου συναδέλφου, αγαπητού και ιεραποστολικού εκπαιδευτικού, τύπος υπογραμμός σε συναδέλφους και μαθητές.
            Προσωπικά θέλω ν’ απευθύνω στον αγαπητό πρώην συνάδελφο για πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο και τώρα συμπρεσβύτερο στο χώρο της Εκκλησίας Νικόλαο το «άξιος», να έχει τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό στο εκκλησιαστικό έργου που θα του αναθέσει η Εκκλησία και να γίνει «τύπος των πιστών εν πάσι».
            Σε ασπάζομαι με την ίδια συγκίνηση της ιεράς ώρας της χειροτονίας  σου.

Πρωτ. Γερασιμάγγελος Στανίτσας 
Πηγή: http://www.i-m-patron.gr/ και http://anastasiosk.blogspot.gr