Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Τό γένος τῶν ἀθλητῶν, Εὐριπίδης

Εὐριπίδης


Κακν γρ ντων µυρίων καθ᾿ Ἑλλάδα οδν κάκιόν στιν θλητν γένους· ο πρτα µν ζν οτε µανθάνουσιν ε οτ᾿ἂν δύναιντο·.. .νδρας χρ σοφούς τε κγαθος φύλλοις στέφεσθαι, χστις γεται πόλει κάλλιστα σώφρων κα δίκαιος ν νήρ, στις τε µύθοις ργ᾿ παλλάσσει κακ µάχας τ᾿ φαιρν κα στάσεις· τοιατα γρ πόλει τε πάσ πσί θ᾿Ἕλλησιν καλά.


πτ µύρια δεινστν Ἑλλάδα δν πάρχει τίποτα χειρότερο π τ γένος τν θλητν. ∆ν γνωρίζουν οτε µπορον ν ζον σωστά… Σοφος καὶ ἱκανος νθρώπους πρέπει ντιµοµε µ στέφανον, γέτες σώφρονες κα δίκαιους, νθρώπους ποὺ ὁ λόγος τους ποτρέπει διχόνοιες καὶ ἐξεγέρσεις. Ατ µόνο χουν ξία γιτν πόλη κα λους τος λληνες...Δεν υπάρχουν σχόλια: