Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Η Πάτρα ανοχύρωτη πόλη ελλείψει στρατηγικής α'


Ανδρέας Β. Γαλάνης

Επιχειρησιακός Ερευνητής, Ειδικός Δηµόσιων Συγκοινωνιών


Συµµετέχοντας στην χθεσινή εκδήλωση «Κλίµα και Πόλη» είχα την ευκαιρία να καταθέσω τα οδυνηρά αδιέξοδα της Πάτρας και την παντελή έλλειψη στρατηγικής.

Σήµερα, εν µέσω βαθιάς οικονοµικής κρίσης και παγκόσµιων ανακατατάξεων, εµείς µε βάση τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα πρέπει να ακολουθήσουµε ένα κανόνα – οδηγό: « Ισόρροπη Ανάπτυξη Αστικών, Δασικών και Αγροτικών Περιοχών».

Στην Ευρώπη έχουµε κεντρικές πόλεις και γύρω από αυτές µικρές Δορυφόρους Πόλεις. Στην Ελλάδα έχουµε το έγκληµα της Αθήνας. Είµαστε η µόνη χώρα στην Ε. Ε. που έχει εγκλωβίσει το µισό πληθυσµό της χώρας σε µια πόλη, µε πολλαπλά αρνητικά αποτελέσµατα, υποσκάπτοντας ταυτόχρονα τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ενδοχώρας. (Έχουµε προτείνει µε µελέτη τρεις δορυφόρους πολυδύναµες οικιστικές µονάδες στην Αχαΐα, µε 2.000 κατοικίες εκάστη, εξοπλισµένες µε ένα πλέγµα βασικών υπηρεσιών και υποδοµών, ικανές να στηρίξουν και να ενισχύσουν τους υφιστάµενους οικισµούς της ενδοχώρας και παράλληλα να προστατεύσουν τις πλησιέστερες αστικές ζώνες από κάθε δυσµενή εξάπλωση).

Στην Πάτρα µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο ονειρευόµαστε τη διόγκωση της πόλης µας και παράλληλα µε τον «Καλλικράτη» τη διόγκωση του Δήµου µας.

Ονειρευόµαστε µια Πάτρα που να εκτείνεται από τα Βραχνέϊκα έως τη Ναύπακτο και ένα Δήµο από τη θάλασσα µέχρι τις ορεινές περιοχές του Παναχαϊκού!!! Ο Αθηνοκεντρισµός και η φιλαρχία των αρχόντων οδηγεί σε διόγκωση όλων των προβληµάτων. Ενώ δεν µπορούµε να διαχειριστούµε τα συσσωρευµένα προβλήµατα της Πάτρας, θέλουµε να καθηλώσουµε και άλλες περιοχές (Δήµο Ρίου, περιοχές Παναχαϊκού), µε τελείως διαφορετικές δυνατότητες και προβλήµατα.

Ονειρευόµαστε Τραµ εν µέσω οικονοµικής κρίσης, όταν στα χωριά πηγαίνουν ακόµα µε το γάϊδαρο λόγω έλλειψης συγκοινωνίας. Ένα σύγχρονο Τραµ (Tram Train) απαιτεί υψηλές σχετικά δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας. Καταθέσαµε και εµείς τεκµηριωµένη πρόταση για το Τραµ αλλά δεν είναι η ώρα του. Άλλωστε προϋποθέτει τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Αστικού ΚΤΕΛ έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δύο µέσων.

Εξαπατούµε τους πολίτες λέγοντας ότι θα λύσουµε το κυκλοφοριακό µε τη mίνι περιµετρική, όπως έγινε παλαιότερα και µε τη µεγάλη περιµετρική. Οι περιµετρικές δεν µπορούν να λύσουν το κυκλοφοριακό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν διαθέτουν κέντρα έλξης µετακινήσεων. Αυτά ευρίσκονται στο εσωτερικό της πόλης.

Η Πάτρα µια πόλη µηχανοκρατούµενη πρωταγωνιστεί σε ρύπανση, 4η στην Ε.Ε. και λειτουργεί σαν 10 Χαλυβουργικές. Εγκληµατική η έλλειψη στρατηγικής: Ανύπαρκτοι Συγκοινωνιακοί Κόµβοι και Σταθµοί Μετεπιβίβασης. (Έχουµε προτείνει µε µελέτη τρεις κύριους κόµβους µετεπιβίβασης για απελευθέρωση του κέντρου από αφετηρίες, πολύωρες σταθµεύσεις, µετεπιβιβάσεις και επικαλύψεις γραµµών).

Ανύπαρκτα Περιφερειακά Κέντρα Εµπορίου, Υπηρεσιών και Πολιτισµού που θα ήσαν τα φίλτρα ανάσχεσης του κύµατος προς το κέντρο. (Έχουµε προτείνει µε µελέτη 15 τέτοια κέντρα).

Οι τοπικές αρχές αρνούνται να αφιερώσουν χώρους για Δηµόσιες Συγκοινωνίες και να περιορίσουν τους χώρους του Ι.Χ., όπως κάνουν οι Ευρωπαϊκές Πόλεις. Εδώ ο σχεδιασµός επιβάλλεται από πιέσεις φορέων και υλοποιείται από εργαλειακούς επιστήµονες. Π.χ. σε κύριους οδικούς άξονες δηµιουργούνται λωρίδες για θέσεις στάθµευσης αντί για λεωφορειολωρίδες.

Οι τοπικές αρχές υπηρετούν µε ιδιαίτερο ζήλο την εξάπλωση του Ι.Χ. και την καθήλωση της τοπικής συγκοινωνίας. Κάθε ελεύθερος χώρος καταλαµβάνεται από Ι.Χ. όταν η Πάτρα υστερεί απελπιστικά σε ελεύθερους χώρους πρασίνου. Όµως οι τοπικές αρχές, αφού αφιέρωσαν µεγάλες παραλιακές εκτάσεις για πάρκινγκ, τώρα µεθοδεύουν να προσφέρουν και χώρους του ΟΣΕ (που εξυπηρετούσαν τα τραίνα) και επιπλέον θέλουν να υποσκάψουν µεγάλες πλατείες για δηµιουργία πάρκινγκ, ώστε να πολλαπλασιάσουν την κινητικότητα του Ι.Χ. Αντί λωρίδες για τα ΜΜΜ, ανακαλύψαµε τις κορύνες οι οποίες εξυπηρετούν άριστα τη κινητικότητα του Ι.Χ. και την αλµατώδη αύξησή του!!! Διοργανώθηκε ακόµα και ηλεκτρονικό δηµοψήφισµα κατάλληλο για να εξαπατήσουµε τον κόσµο και να τον πείσουµε ότι εξυπηρετούµε το συµφέρον του.


συνεχίζεται...


Δεν υπάρχουν σχόλια: