Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

Μεγάλου Βασιλείου


Οδα, Κύριε, τι ναξίως μεταλαμβάνω το χράντου σου Σώματος κα το τιμίου σου Αματος κα νοχς εμι κα κρμα μαυτ σθίω κα πίνω, μ διακρίνων τ Σμα κα τ Αμα το Χριστο κα Θεο μου· λλ τος οκτιρμος σου θαῤῥῶν, προσέρχομαί σοι τ επόντι. τρώγων μου τν Σάρκα κα πίνων μου τ Αμα ν μο μένει, κγ ν ατ. Σπλαγχνίσθητι ον, Κύριε, κα μ παραδειγματίσς με τν μαρτωλόν, λλ ποίησον μετ᾿ μο κατ τ λεός σου· κα γενέσθω μοι τ για τατα ες ασιν κα κάθαρσιν κα φωτισμν κα φυλακτήριον κα σωτηρίαν κα γιασμν ψυχς τε κα σώματος· ες ποτροπν πάσης φαντασίας κα πονηρς πράξεως κα νεργείας διαβολικς, κατ διάνοιαν τς ν τος μέλεσί μου νεργουμένης· ες παῤῥησίαν κα γάπην τν πρς σέ· ες διόρθωσιν βίου κα σφάλειαν· ες αξησιν ρετς κα τελειότητος· ες πλήρωσιν ντολν· ες Πνεύματος γίου κοινωνίαν· ες φόδιον ζως αωνίου κα ες πολογίαν επρόσδεκτον, τν π το φοβερο βήματός σου· μ ες κρμα ες κατάκριμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: