Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Το να αποπειραθεί κανείς να περιγράψει το Θεό με ανθρώπινα μέτρα, οδηγεί στην αλλοίωση της έννοιας της θεότητας. Ο Θεός είναι πάνω από περιγραφές. Ο Θεός βιώνεται χωρίς να περιγράφεται. Γι’ αυτό και η Εκκλησία ακολούθησε το δρόμο της αποφατικής θεολογίας που κινείται πέρα από διανοητικές περιγραφές και λιγότερο δια της καταφατικής που θέλει να ορίζει και να καθορίζει. Μόνο τα ανθρώπινα και τα πεπερασμένα όντα μπορούμε να τα ορίζουμε. Όμως ο Θεός δεν είναι ένα ον, αλλά ο Ων, δηλ. ο υπάρχων. Είναι η ζωή και η Αλήθεια τα οποία δεν έχουν όρια, γι’ αυτό και είναι απερίγραπτα.

Ο Θεός είναι ακατάληπτος, απερινόητος και υπερούσιος και γι’ αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί. Από τη στιγμή που θα ορίσουμε το Θεό με ανθρώπινες περιγραφές, θα Τον απογυμνώσουμε από τη θεότητα Του και θα Τον κάνουμε αντικείμενο.

Μπορούμε βέβαια να περιγράψουμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη, η πανσοφία, η πρόνοια, αλλά και αυτά σχετικά γιατί και οι ενέργειες του Θεού είναι άπειρες και κινούνται μέσα στα όρια της αγνωσίας. Επιτρέπει στον άνθρωπο να επιλέγει ελεύθερα τη θέση του. Οι ενέργειες του Θεού δεν συντρίβουν ποτέ την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ τα αντικείμενα που περιγράφονται μας επιβάλλονται με τα σχήματα τους. Ο Θεός όμως δεν μας υποχρεώνει να Τον αναγνωρίσουμε με κανένα σχήμα Του. Επιθυμεί να Τον συναντάμε μέσα στην ελευθερία της συνείδησης και της ύπαρξη μας, θέλει να έχουμε μια προσωπική επαφή μαζί Του.


π.Γ.Στ.Δεν υπάρχουν σχόλια: