Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Εκδήλωση για τα 700 χρόνια της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Ομπλού Πατρών


Στὸν κατάμεστο ἀπὸ ἀκροατὰς Συνεδριακὸ χῶρο τοῦ Ξενοδοχείου PatrasPalace, τὴν Τετάρτη 22 Ἰουλίου ἐ. ἔ. Καὶ ὥρα 8 μ.μ. πραγματοποιήθηκε μιά πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Καὶ αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση, ὅπως ἡ προηγούμενη ποὺ παρουσιάσθηκε στὶς 21 Μαρτίου ἐ.ἔ. στὸν Συνεδριακὸ χῶρο τοῦ Α.Τ.Ε.Ι. Πατρῶν, εἶχε ὡς στόχο νὰ ἀναδείξῃ τὴν Πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ Ἐθνικὴ προσφορὰ τῆς Μονῆς, μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ πλουσιώτατου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῆς Μονῆς ποὺ φυλάσεται μὲ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν Πατέρων καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀδιάψευστο μάρτυρα τοῦ προωταρχικοῦ ῥόλου ποὺ ἔπαιξαν στὸν ἐπιστηριγμὸ τοῦ Ἔθνους μας ὅλα τὰ Μοναστικὰ καθιδρύματα τοῦ τόπου μας.
Τὴν μελέτη τοῦ ἀρχείου τῆς Μονῆς Ὀμπλοῦ ἔχει κάνει ἡ ἔγκριτη ἱστορικὸς κα Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδᾶ, διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, ἡ ὁποία ἦταν τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τῆς ἐκδήλωσης καὶ ἡ ὁποία παρουσίασε τῆν ὁμιλία της “Ἡ Μονὴ Ὀμπλοῦ καὶ οἱ ἀξιώσεις τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους”.
Στὴν εἰσαγωγική του ἀναφορὰ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης τόνισε ὅτι ἡ Παρουσία τῶν παλαιῶν Πατέρων τῆς Μονῆς καὶ κυρίως ἡ συνέπειά τους στὴν Εὐαγγελικὴ ζωὴ καὶ Πατερικὴ διδασκαλία, χάραξαν τὰ ὃρια καὶ τὴν δυναμικἠ τῆς σύγχρονης μοναστικῆς παράδοσης ποὺ βασίζεται στὸ παρελθόν, δημιουργεῖ στὸ παρὸν καὶ ἐπαφίεται στοὺς σημερινοὺς πατέρες τῆς Μονῆς νὰ τὴν ἀξιοποιήσουν ἐποικοδομιτικὰ καὶ ὄχι μουσειακὰ προκειμένου νὰ τὴν παραδώσουν στοὺς μοναχοὺς τῶν ἑπομένων γενεῶν.
Στὴν συνέχεια εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν ἀγάπη του ποὺ ὡς ἀσπίδα προστασίας περιφρουρεῖ τοὺς πατέρες, άπολαμβάνοντας ἔτσι ἡ Μονὴ τὴν πατρική του φροντίδα ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του γι’ αὐτήν.
Τελείωσε δὲ τὴν ἀναφορά του μὲ τὴν εὐχὴ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὀμπλοῦ νὰ συντελῇ στὴν Ἁγιαστικὴ προοπτικὴ τοῦ σύμπαντος κόσμου οὕτως ὥστε νὰ ἀποτελῇ πνευματικὸ φάρο στὸν ὁποῖο θὰ προσβλέπουν οἱ χριστιανοὶ γιὰ νὰ διαπλέουν μὲ ἀσφάλεια τὸ πέλαγος τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς.
Στὴν συνέχεια ἡ ἱστορικὸς κα Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδᾶ παρουσίασε τὴν ὁμιλία της τονίζοντας ὅτι “στόχος τῆς ‘ανακοινώσεώς της εἶναι ἡ ἀφήγηση τῆς ζωῆς στὴν Μονὴ Ὀμπλοῦ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἂγῶνος, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ 1828 ἕως τὰ 1913, ἔτος δολοφονίας τοῦ Γεωργίου Α μέσα ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ποὺ φυλάσσονται ἐπὶ αἰῶνες στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς, ποὺ ἀποτελεῖ πηγὴ γνώσεων…
Ἂπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς παρακαλοθοῦμε τὴν ἐποχή, τὰ συμβάντα, τὶς ἐξελίξεις, τὶς ἀλλαγές, καὶ τὶς δοκιμασίες τοῦ Ἔθνους. Στὰ ἔγγραφα ἀποτυπώνεται ὁ τρόπος ζωῆς τῶν μοναχῶν, ὁ ἀγώνας τους νὰ συντηρήσουν τὴν Μονή τους, ἐκ παραλλήλου νὰ ἀνταποκρίνονται τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς…” καταλήγοντας ὅτι “ὅτι διαρκεῖς οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις, συχνὰ παράλογες ἀπὸ τὰ μοναστήρια εἶναι μιὰ μακραίωνη παράδοση, στὶς ὁποῖες οἱ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ ἀγωνίσθηκαν, μέσα ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὸν μόχθο τῆς ζωῆς τους, χωρὶς νὰ ἀφήνουν τὶς πνευματικές τους ἐνασχολήσεις καὶ τὶς ἀνακαινίσεις καὶ συντηρήσεις τῶν κτισμάτων τῆς Μονῆς, κατώρθωσαν μὲ πολὺ δυσκολία νὰ ἀνταπεξέλθουν”.
Τὴν ὄλη ἐκδήλωση ἐπισφράγισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ὁποῖος μὲ πηγαῖο αὐθορμητισμὸ καὶ ἐνθουσιασμὸ εὐχαρίστησε τὴν ὁμιλήτρια  γιὰ τὴν ἄψογη καὶ γλυφηρὴ παρουσίαση τῆς εἰσηγήσεώς της, ἡ ὁποία συστοιχεῖ στὴν μόνη πραγματικότητα ὅτι οἱ Ἱερὲς Μονὲς ἀπετέλεσαν τοὺς προμαχῶνες διαφυλάξεως, τόσο τῆς νηπτικῆς καὶ φιλοκαλικῆς ὀρθόδοξης ζωῆς ὅσο καὶ τῆς ἐθνικῆς προστασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους ποὺ πέρασε μέσα ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες συμπληγάδες τῶν ξένων συμφερόντων καὶ τῆς μικρότητας τῶν ἴδιων τῶν Ἑλλήνων.
Συνεχάρη τὴν κα Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδᾶ γιὰ τὸν κόπο της νὰ μελετήσει τὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς καὶ γιὰ τὴν ἄριστη διαχείριση τοῦ ὑλικοῦ ποὺ εἶχε στὴν διάθεσή της, οὕτως ὥστε οἱ ἀκροατὲς τῆς ἐκήλωσης αὐτῆς νὰ ἀκούσουν πράγματα καὶ νὰ γνωρίσουν ἀλήθειες ἐντελῶς ἄγνωστες σ’ αὐτούς.
Ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὶς Μοναστικὲς ἀδελφότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του ποὺ ἀποτελοῦν ἀφορμὴ καυχήσεως γιὰ τὸν ἴδιο καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Νεκτάριο ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς πατέρες ποὺ κοπίασαν γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ διεκπαιρέωση τῆς ἐκδήλωσης αύτῆς.
Κατέληξε δὲ μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ ἡγέτες τοῦ τόπου αὐτοῦ τὴν ἀνάγκη διαφύλαξης τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους ἀλλὰ καὶ τὸν ῥόλο ποὺ μποροῦν νὰ προσφέρουν ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ἱερὲς Μονὲς, κάτι ἄλλωστε ποὺ περίτρανα παρουσιάσθηκε μέσα ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ  ὅπως ἐπίσης ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν σκέπη τῆς Παναγίας Θεοτόκου καὶ τὴν προστασία τῶν Ἅγίων δὲν μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ κανένα ξένο ἐπιστηριγμὸ καὶ ἐνδιαφέρον.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Ἐκδήλωσης, στὴν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ Συνεδριακοῦ χώρου τοῦ Ξενοδοχείου PatrasPalaceὑπῆρχε ἔκθεση ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῆς περιόδου ποὺ κάλυψε ἡ εἰσήγηση τῆς κας Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδᾶ καὶ τὸ ὁποῖο πρώτη φορὰ ἐδημοσιοποιεῖτο, ἔκθεση παλαιοῦ φωτογραφικοῦ ὐλικοῦ μὲ πατέρες τῆς Μονῆς καὶ μὲ ἄλλες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωή τους, ἀλλὰ καὶ συγχρόνων φωτογραφιῶν ὅπως ἔπίσης σ’ ἕνα μέρος τῆς αἴθουσας αὐτῆς ἐξετίθεντο παλαιὰ ἀντικείμενα καθημερινῆς χρήσης ποὺ ἔχουν διασωθεῖ ἢ ἀνευρεθεῖ στοὺς χώρους τῆς Μονῆς καὶ φυλάσσονται σ’ αὐτήν.

Τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου κ. Συμεών, ὅπως ἐπίση ὁ Διοικητὴς τῆς ΜΟΜΑ, ὁ πρώην Δήμαρχος κ. Ἀνδρέας Καράβολας καὶ ἐκπρόσωποι Πολιτιστικῶν Συλλόγων.


i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: