Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

"Ο Ναός και οι πιστοί "Λειτουργικά


Τι είναι γενικά και ο Ναός ή η Εκκλησία;   Ο Ναός λέγεται και Εκκλησία. Ο ορθόδοξος πιστός στη συνείδησή του βλέπει την ίδια την Εκκλησία στο κτίσμα και στο σχέδιο του Ναού. Ο ιερός αυτός κι καθαγιασμένος χώρος, μέσα στον οποίο συνάζεται ο λαός και γίνεται η θ. Λειτουργία, λέγεται και είναι  Εκκλησία. Γι’ αυτό και στις εικόνες των αγίων απόστολων Πέτρου και Παύλου  βλέπουμε , ότι οι δυο απόστολοι να κρατάνε έναν ναό. Είναι η Εκκλησία που ίδρυσαν και οργάνωσαν στους διάφορους τόπους.  Η Εκκλησία, που όπως είπαμε, δεν είναι εύκολο να την ορίσουμε και να πούμε τι είναι , η Εκκλησία εικονίζεται στα μάτια μας και εκφράζεται στα μάτια μας με το σχήμα του ναού. Και είναι αυτός ο εικονισμός πολύ επιτυχημένος, γιατί η θ. Λειτουργία, που είναι η Εκκλησία, αγιάζει και μεταμορφώνει τον υλικό χώρα, μέσα στον οποίο τελείται.

          Ο χώρος, όπου μέσα σ’ αυτόν τελείται  το θ. Μυστήριο, είναι ο ίδιος εκείνος που έγινε μυστικός δείπνος στο υπερώο της Ιερουσαλήμ. Τότε που Χριστός σύστησε και παρέδωσε το Μυστήριο της θ. Ευχαριστίας, όλη η Εκκλησία ήταν εκεί: Ο Χριστός και οι δώδεκα μαθητές ήσαν η Εκκλησία, και ο τόπος, μαζί με τα πρόσωπα και τα τελούμενα, ήταν Η Εκκλησία. Ο άγιος Μάξιμος  ο ομολογητής λέει, ότι η Εκκλησία κι ο Ναός είναι σαν η ψυχή του ανθρώπου και το σώμα του. Την ψυχή δεν την βλέπουμε, το σώμα βλέπουμε και λέμε: Να ο άνθρωπος. Το ίδιο, βλέπουμε το Ναό και λέμε: Να η Εκκλησία. Η Εκκλησία, που είναι μια θεία και πνευματική πραγματικότητα, έρχεται σε επικοινωνία με τον υλικό κόσμο και εκφράζεται μέσω του ιερού Ναού και με ό, τι τελείται μέσα σ’ αυτόν. “Δια του Ναού το κόσμιον έχουσα”. (Μάξιμος)

          γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: