Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Σαν σήμερα

14 - 1 - 1822

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απελευθερώνει τον Ακροκόρινθο. Για πρώτη φορά στις επάλξεις του φρουρίου κυματίζει η Ελληνική Σημαία, που καθορίσθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου.
Η Κόρινθος ορίζεται ως έδρα της Διοικήσεως.

14 - 1 - 1920

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Συνδιάσκεψης Ειρήνης στο παρίσι αποδέχεται το σύμφωνο Τιττόνι-Βενιζέλου, σύμφωνα με το οποίο η Βόρειος Ήπειρος παραχωρείται στην Ελλάδα.

14 - 1- 1943

Δολοφονείται από τους Ιταλούς ο ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες, αρχηγός της αντιστασιακής οργανώσεως "ΜΙΔΑΣ 614", μετά την ανακάλυψη του καταφυγίου του στην Αθήαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: