Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

Τς νομίας μου πάριδε, Κύριε, κ Παρθένου τεχθείς, κα τν καρδίαν μου καθάρισον, ναν ατν ποιν το χράντου σου Σώματος κα Αματος· μή με ξουδενώσς π το σο προσώπου, μέτρητον χων τ μέγα λεος.

Ες τν μετάληψιν τν γιασμάτων σου πς ναιδεσθ νάξιος; ἐὰν γρ τολμήσω σοι προσελθεν σν τος ξίοις, χιτών με λέγχει, τι οκ στι το Δείπνου, κα κατάκρισιν προξενήσω τ πολυαμαρτήτ μου ψυχ. Καθάρισον, Κύριε, τν ύπον τς ψυχς μου κα σσόν με, ς φιλάνθρωπος.

Πολλ τ πλήθη τν μν, Θεοτόκε, πταισμάτων· πρς σ κατέφυγον, γνή, σωτηρίας δεόμενος. πίσκεψαι τν σθενοσάν μου ψυχν κα πρέσβευε τ Υἱῷ σου κα Θε μν, δοθναί μοι τν φεσιν, ν πραξα δεινν, μόνη ελογημένη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: