Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ, Άγ.Μάξιμος ο Ομολογητής

του ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου


Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, κατά το θείο Απόστολο Παύλο, είναι ο Κύριος Ιησούς, καθώς με τη σάρκωσή του φανερώνει στους ανθρώπους τον Πατέρα που αγνοούσαν, και στον Πατέρα φέρνει μέσω του Αγίου Πνεύματος τους ανθρώπους συμφιλιωμένους με Αυτόν, για χάρη της σωτηρίας των οποίων ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος χωρίς να υποστεί μεταβολή. Και έγινε διδάσκαλος και αυτουργός πολλών νέων μυστηρίων, τόσων ώστε δεν μπορεί ποτέ ο νους να τα συλλάβει στο πλήθος και στο μέγεθός τους. Από αυτά φαίνεται πως δώρισε με εξαιρετική γενναιοδωρία στους ανθρώπους επτά μυστήρια, των οποίων τη δύναμη περιέχει μυστικά ο σκοπός της προσευχής: Πάτερ ημών. Αυτά είναι: Θεολογία, Υιοθεσία με τη Χάρι, Ισοτιμία προς τους αγγέλους, Μετοχή στην αιώνια ζωή, Αποκατάσταση της φύσεως που στρέφεται απαθώς στον εαυτό της, Κατάλυση του νόμου της αμαρτίας και Κατάργηση της τυραννίας του πονηρού που κυριάρχησε πάνω μας με απάτη.

Η Θεολογία περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου. Κατά τους Αγίους Πατέρες όνομα του Θεού είναι ο Μονογενής Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός, ενώ η βασιλεία Του είναι το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή με αυτές τις φράσεις ομολογούμε πίστη στην Αγία Τριάδα.

Η Υιοθεσία με τη χάρι περιέχεται και εκφράζεται με τις λέξεις: Πάτερ ημών. Είμαστε, δηλαδή, παιδιά του Θεού κατά χάριν.

Η Ισοτιμία προς τους αγγέλους περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: Γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Όπως δηλαδή οι άγγελοι κάνουν το θέλημα του Θεού, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Ουρανίου Πατρός.

Η Μετοχή στην αιώνια ζωή περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Όταν κοινωνούμε τον άρτο της ζωής, το Πανάγιο Σώμα και το τίμιο Αίμα του Θεανθρώπου Κυρίου μας γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου.

Η Αποκατάσταση της φύσεώς μας περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Η συγχωρητικότητα και η συμφιλίωση με τους συνανθρώπους μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρήσει ο Θεός τις πολλές και βαριές αμαρτίες μας.

Η Κατάλυση του νόμου της αμαρτίας περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: και μη εισένεγκης ημάς εις πειρασμόν. Ο Θεός μας σκεπάζει με τη χάρι Του όταν ζούμε εν μετανοία και όταν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας.

Τέλος, η Κατάργηση της τυραννίας του διαβόλου περιέχεται και εκφράζεται με τη φράση: ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ο Χριστός ξεδόντιασε το διάβολο. Αρκεί και εμείς να αγωνιζόμαστε με προσοχή. Να προσευχόμεθα, να μελετούμε το λόγο του Θεού, να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε συχνά.


(Φιλοκαλία τ. Β΄)


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ....

Ανώνυμος είπε...

XRONIA POLLA GIA TON ANASTASIO...