Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

Η μασονία στην Πάτρα και τα ονόματα αυτών (β')


Αλλά επειδή τίθεται και ζήτηµα συµβολισµού, στις Στοές µπορεί να συναντήσει κανείς από οικοδόµους και ελαιοχρωµατιστές µέχρι υδραυλικούς. Ο λόγος είναι προφανής: Τέκτονας σηµαίνει οικοδόµος, άλλωστε θρυλείται πώς οι πρώτοι µασόνοι στον µεσαίωνα ήταν αυτοί που κατασκεύαζαν τα Κάστρα και τους καθεδρικούς, κτήρια δηλαδή που προκαλούσαν στον µέσο άνθρωπο της εποχής δέος για την πολυπλοκότητα και το µέγεθος της κατασκευής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάποιες εκκλησίες, όπως το Ρόσλιµ του Εδιµβούργου, (εκτενής µνεία για την συγκεκριµένη εκκλησία γίνεται στον Κώδικα Ντα Βίντσι), βρίθουν από µασονικά σύµβολα.

Στα εντυπωσιακά της περίπτωσης της Μασονίας στην Πάτρα, συγκαταλέγεται και η συµµετοχή ενός Αρχιµανδρίτη, µέλους της Στοάς «Έλλην ο Γενάρχης», ενώ υπάρχουν επίσης δικαστικοί, ασφαλιστές, επιχειρηµατίες, δικηγόροι, έµποροι.
Συναντήσεις πραγµατοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη και Πέµπτη.
Της τελετής µύησης στην µασονία προηγείται η διαδικασία της βολιδοσκόπησης και της προσέγγισης. Οι Μασόνοι, πλησιάζουν πρόσωπα που κρίνουν ότι πληρούν τις προδιαγραφές και είναι εχέµυθα.
Της προσέγγισης ακολουθεί η συµφωνία κυρίων και η µύηση.
Το τελετουργικό που έπεται, περιλαµβάνει όλες τις ενδυµατολογικές εκφάνσεις που έχουµε κατά καιρούς απολαύσει σε ταινίες που έχουν διεισδύσει στο αντικείµενο: Στολές, ποδιές, στέµµατα, σπαθιά και άλλα αξεσουάρ, «όπλα» της µυστικοπάθειας, της τελετουργίας και της µυσταγωγίας.
Οι συνθηµατικές φράσεις αποτελούν σηµαντική παράµετρο της όλης λειτουργίας των Στοών. Χρειάζεται να γνωρίζεις τη συνθηµατική φράση για να σου επιτραπεί η είσοδος, ενώ και τα τελετουργικά τους βρίθουν από λέξεις και φράσεις συµβολικές, όπως «µπουάζ», οι περισσότερες εβραϊκής καταγωγής. Η τελετουργία που σήµερα έχει συµβολικό χαρακτήρα στο παρελθόν είχε ουσιαστικό, ωστόσο ακολουθούνται κατά γράµµα µέχρι και στις µέρες µας.

Για παράδειγµα στην τελετή µύησης στην Μασονία, το νέο µέλος εισέρχεται στην αίθουσα, µε κλειστά µάτια (δεµένα), συνοδευόµενο από τον τελετάρχη. Φοράει µανδύα και µια µόνο παντόφλα. Ο ήχος των ξύλινων σφυριών από τα έδρανα, εκεί όπου σε κεντρικό σηµείο κάθεται ο Μέγας Διδάσκαλος φορώντας στέµµα και οι ερωτήσεις στις οποίες υποβάλλεται ο υποψήφιος, τύπου «είσαι ελεύθερος συνείδησης;» δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα που για όσους τη βιώνουν είναι µυσταγωγική.Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει από τρία έδρανα ανώτερων …αξιωµατούχων της Μασονίας.
Σε κάθε στάδιο, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που του γίνονται και οι οποίες αφορούν τις απόψεις του για τη ζωή και τον κόσµο. Μετά από κάθε απάντηση, ο αξιωµατούχος χτυπάει µε ένα ξύλινο σφυρί για να κατοχυρώσει το αποδεκτό της απάντησης.

Στο τρίτο έδρανο, βρίσκεται ο Μεγάλος Διδάσκαλος, ο οποίος κάνει και τις πιο καίριες ερωτήσεις. Αφού περάσει από αυτή τη δοκιµασία ο νέος µασόνος (µαθητής στον βαθµό) δηλώνει: «Εγώ ο τάδε, οικεία και ελευθέρα βουλήσει, ενώπιον του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύµπαντος και της Σεπτής ταύτης οµηγύρεως των τεκτόνων, επί του γνώµονος και του διαβήτου, εµβληµάτων της συνειδήσεως, της ευθύτητος και του δικαίου, επί του ξίφους, συµβόλου τιµής, και επί της Βίβλου του Νόµου, υπισχνούµαι επισήµως και ειλικρινώς, και ορκίζοµαι να µην αποκαλύψω ποτέ τι περί των τεκτονικών µυστηρίων, όσα θέλετε µοι εµπιστευθήτε ειµή εις τακτικόν και αγαθόν τέκτονα ή εις Στοάν κανονικώς συγκεκροτηµένην.

Υπόσχοµαι ωσαύτως τοις εµοίς Αδελφοίς, αγάπην και άρωγήν εν ταις ανάγκαις αυτών. Υπόσχοµαι προς τούτοις πίστιν και υπακοήν εις τα Μεγάλα Συντάγµατα του Τεκτονισµού, εις το Σύνταγµα και τον Γενικόν Κανονισµόν της Μεγάλης Στοάς ως και τον ειδικόν κανονισµόν και τα ψηφίσµατα της Σεπτής ταύτης Στοάς. Έστω η µνήµη µου αποτρόπαιος, εάν ποτέ παραβώ τον όρκον µου», πριν κάνει την παραπάνω δήλωση είναι πολλές οι στιγµές που ο υποψήφιος µασόνος νιώθει στο στήθος του το άγγιγµα σπαθιών.

Για να φτάσει κανείς στα ανώτερα κλιµάκια της Μασονίας, πρέπει να περάσει τρία στάδια (µαθητής, εταίρος, διδάσκαλος) και 33 βαθµίδες. Ανάλογες µε τις δοκιµασίες είναι και οι τελετές, στις οποίες περιλαµβάνεται µέχρι και φέρετρο στο οποίο εισέρχεται ο υποψήφιος, µε τους αξιωµατούχους να βρίσκονται από πάνω του φορώντας µάσκες και απαγγέλλοντας µυστικιστικά κείµενα.

Και µετά την µύηση, όπως και µετά από κάθε συνάντηση ακολουθεί… δείπνο. Στην Στοά του «Έλληνα του γενάρχη» µάλιστα την ευθύνη για το δείπνο έχει αναλάβει µέλος της Στοάς που κινείται επιχειρηµατικά στον χώρο της εστίασης.


Πηγή : ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΕA, BEST

Δεν υπάρχουν σχόλια: