Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Ναυγοί περί την πίστιν            Οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να προσέχουμε το ζήλο μας σε θέματα που έχουν σχέση με την πίστη μας, για να μη «ναυαγήσουμε» στην πίστη και έχουμε ζήλο χωρίς επίγνωση, γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε έξω από όρια της ορθής πίστης και τη σωτηρία. Ο Άγιος Νεκτάριος λ.χ. μας συμβουλεύει και μας διδάσκει τα εξής σχετικά με τον ζήλο με επίγνωση και χωρίς επίγνωση:
            «Το ζήλο με επίγνωση γύρω από τα θέματα της πίστεως, λέγει, δεν εκφράζει ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία, αλλά αγάπη θερμή προς τον Θεό και τον πλησίον, πραότης, ανεξικακία, ανεξιθρησκία (σεβασμός της άλλης θρησκείας), ευεργεσία, και ευγένεια τρόπου. Αντίθετα, το ζήλο χωρίς επίγνωση εκφράζει ο πιστός που στη συμπεριφορά του υπάρχει «φθόνος, θύμος, επίμονος και εμπαθής αντίστασις προς το αληθές πνεύμα (νόημα) του θείου Νόμου, παράλογος ζέσις προς υπεράσπισιν ιδιότυπων δογμάτων και αξιωμάτων, υποστήριξις επουσιωδών υποθέσεων και φιλοτάραχος και φιλόνικος εν πάσι τοις θρησκευτικοίς ζητήμασιν».
            Ο ζηλωτής χωρίς επίγνωση, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος, διδάσκει πάντοτε τα εαυτού δόγματα με τρόπο γεμάτο παραλογισμό, θυμό, ψυχικό αναβρασμό, εκδίκηση, σύγχυση, βία και θράσος. Ο ζηλωτής χωρίς επίγνωση βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη... Γιατί «στο όνομα, δήθεν, του Θεού, παραβαίνει το θέλημα το Θεού, το οποίο, με ένα λόγο, εκφράζεται με την εφαρμογή της ανιδιοτελούς και χωρίς όρια αγάπης». (« Ποιμαντική, σελ.119).
            Αυτός είναι ένας κανόνας πνευματικής ασφάλειας που μπορεί να μας προφυλάσσει από την πλάνη μιας πνευματικής πτώσης, από την αφροσύνη και την πνευματική τύφλωση. Ένας χρυσός κανόνας μπορούμε  να πούμε, τον οποίο αγνοούν συνήθως όλοι εκείνοι που έχουν «ναυαγήσει» στην πίστη και επιμένουν στην πλάνη τους.

            ( «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», Αριθμ. 274-275)

Δεν υπάρχουν σχόλια: