Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

"Σώζοις αει, Θεοτόκε..."Α γενεα πσαι, μακαρίζομέν σε, τν μόνην Θεοτόκον.
«Νενίκηνται τς φύσεως ο ροι, ν σο Παρθένε χραντε· παρθενεύει γρ τόκος, κα ζων προμνηστεύεται θάνατος. μετ τκον Παρθένος, κα μετ θάνατον ζσα, σζοις εί, Θεοτόκε, τν κληρονομίαν σου».


Δεν υπάρχουν σχόλια: