Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι.
ερμηνεία των δέκα εντολών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Να μην επιθυμήσεις να αρπάξεις τίποτα ξένο, που ανήκει στον διπλανό σου. Ούτε κτήμα, ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε τίποτε από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Γιατί η επιθυμία των ξένων πραγμάτων αφού γεννηθεί στην ψυχή, γεννάει αμαρτία. Η δε αμαρτία άμα γίνει, φέρνει τον θάνατο. Συ δε, όταν θα μένεις ξένος προς την επιθυμία των πραγμάτων του άλλου, θα κατορθώσεις να μείνεις μακρυά κα από την αρπαγή, που έχει σαν αίτιο την πλεονεξία. Συ μάλιστα πρέπει όχι μόνο να μην βάζεις στο μάτι του διπλανού σου τα καλά, και από τα δικά σου να δίνεις σε αυτόν που ζητά, και να ελεείς όσο μπορείς, αυτόν που έχει την ανάγκη σου, και να μην διώξεις αυτόν που σου ζητάει δανεικά. Και αν βρεις κάτι που χάθηκε, να το δώσεις στον κύριό του, έστω κι αν αυτός είναι από τους πιο μεγάλους σου εχθρούς. Γιατί με τον τρόπο  τούτο και θα αγαπήσετε και θα νικήσεις εσύ το κακό με τη βοήθεια του καλού, όπως ο Χριστός σε διατάζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: