Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Παρατήρηση στους άλλους;  Ένας αρχάριος αδελφός συμβουλεύτηκε  κάποιο γέροντα:
     -Αν ιδώ κάτι άπρεπο στους αδελφούς με τους οποίους συγκατοικώ, πρέπει να μιλήσω;
    - Αν εκείνοι είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία ή συνομήλικοι σου ακόμη, αποκρίθηκε ο γέροντας, πιο αναπαυμένος θα είσαι, όταν σιωπήσεις. Έτσι θα νοιώθεις τον εαυτό σου μικρότερο και αμέριμνο.
    - Τι να κάνω, Αββά, που με ταράσσουν συχνά οι λογισμοί;  Να τους υποδείξω το άτοπον; ρώτησε πάλι ο αδελφός.
    - Αν καταπονείται η ψυχή σου, υπόδειξε μια φορά το σφάλμα τους με ταπείνωση. Αν δεν σε ακούσουν, άφησε το ζήτημα στα χέρια του Θεού. Έτσι παραμερίζεις και το θέλημα σου, τον συμβούλεψε ο σοφός γέροντας. 

Γεροντικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: