Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

"O θεός ήλθοσαν έθνη" Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη


O θεός ήλθοσαν έθνη ηχ πλ δ΄ («Εις την ανάλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως») Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη (ακμή περ. 1440-1465) 9'.50"

Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε πατήρ Γεώργιος Τσέτσης.

Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής, CD 6ο

ΑΜΩΜΟΣ - ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Επιμέλεια έκδοσης: Μανόλης Χατζηγιακουμής.

Έκδοση: Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων (Αθήνα 2005).

Το κείμενο του ύμνου έχει ως εξής:

O θεός, ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου [εμίαναν Κύριε]. | Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα τοις πετεινοίς του ουρανού, τας σάρκας των οσίων σου τοις θηρίοις της γης· | εξέχεαν το αίμα αυτών [εξέχεαν Κύριε] ωσεί ύδωρ κύκλω Ιερουσαλήμ, και ουκ ην ο θάπτων. | Εγενήθημεν όνειδος τοις γείτοσιν ημών, μυκτηρισμός και χλευασμός τοις κύκλω ημών. | Έως πότε, Κύριε, οργισθήση εις τέλος, εκκαυθήσεται ως πυρ ο ζήλος σου [έως πότε Κύριε]; | Έκχεον την οργήν σου [έκχεον] επί τα έθνη τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, αί το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. | Μη μνησθής ημών ανομιών αρχαίων, αλλά βοήθησον ημίν ταχύ και ελέησον ημάς

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
ΤΙ ΦΩΝΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ!

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικός!