Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Συμπτώματα Κατάθλιψης


Βασιλική Σφυρῆ


Σχεδόν λοι ο νθρωποι χουμε βιώσει κάποιο γεγονός τό ποο μς θλιψε. καθαρή θλίψη ς συναίσθημα ναφέρεται στό παρελθόν καί πως κάθε γιές συναίσθημα θε στήν νακάλυψη τς σχέσης μας μέ τό γεγονός πού μς θλιψε. θάνατος νός γαπημένου προσώπου εναι να γεγονός πού μς θλίβει λλά ταυτόχρονα ποκαλύπτει τή σημαντικότητα το τόμου στή ζωή μας πό τό κενό πού φήνει.

κατάθλιψη μως εναι μιά κατάσταση ρρωστη οποία περιλαμβάνει ατό τό συναίσθημα τς θλίψης λλά καί σκέψεις παισιόδοξες γιά τό μέλλον πού δηγον στήν πάθεια το τόμου καί στήν λλειψη κινήτρων γιά σχέσεις, λλαγές, ρευνα το παρόντος.


πάρχουν τέσσερις μάδες συμπτωμάτων πού ξετάζονται προκειμένου νά βγε κλινική διάγνωση κατάθλιψης καί ναφέρονται στά συναισθήματα, στίς σκέψεις, στά κίνητρα το τόμου γιά ζωή καί στήν ργανική του κατάσταση. Σημαντικό ρόλο στή διάγνωση παίζει νταση καί πιμονή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τν παρακάτω συμπτωμάτων.

Συναισθήματα: πως δη χει ναφερθε πάρχει τό κεντρικό συναίσθημα τς θλίψης καί πάνω σέ ατό χτίζονται ασθηση το βοήθητου, τς παισιοδοξίας, τς ματαιότητας καί τς πελπισίας. Τό τομο δέ βρίσκει χαρά σέ δραστηριότητες πού παλαιότερα τόν χαροποιοσαν ν συχνά εναι τά ξεσπάσματα κλάμματος, πολλές φορές καί περισσότερα πό μιά φορά τήν μέρα.

Σκέψεις: τό τομο πού πάσχει πό κατάθλιψη χει ρνητική εκόνα γιά τόν αυτό του, χαμηλή ατοεκτίμηση, κυριεύεται πό νασφάλειες καί παξιώνοντας τόν αυτό του παξιώνει τό κάθε τι γύρω του.

Συμβαίνει τό
ξς παράδοξο. ν τό τομο χει τήν ασθηση τι δέν λέγχει τίποτα στή ζωή του καί πώς θά ρθουν καταστροφές, ταυτόχρονα πιστεύει πώς εναι πεύθυνο γιά λα τά ρνητικά πού συμβαίνουν.


Πολλές φορές τό
διέξοδο ατό δηγε τά τομα καί σέ πόπειρες ατοκτονίας πού δυστυχς γιά μερικούς εναι πετυχημένες.

Κίνητρα: τά τομα πού ποφέρουν πό κατάθλιψη εναι παθ καί δέν βρίσκουν κανένα κίνητρο γιά δράση σέ κανένα πίπεδο. Τά συμβάντα τς καθημερινότητας τούς παραλύουν και παραιτονται. Θά λέγαμε τι δέν βρίσκουν κίνητρα γιά ζωή.

ργανικά: ο πιπτώσεις τς κατάθλιψης εναι μφανες καί σέ ργανικό πίπεδο. μφανίζονται διαταραχές στόν πνο καί στό φαγητό (περφαγία φαγία, πνηλία υπνία), σωματική κόπωση εναι πιό εκολη, πάρχουν πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι καί γενικά μπορε νά χουν πλούσιο ατρικό στορικό πό σωματικούς πόνους.

Πολλές φορές μπορε πίσης καί νά μεγαλοποιήσουν μικροπονάκια νοχλήσεις νησυχώντας γιά τήν γεία τους.

Αγία ζώνη


1 σχόλιο:

Vasiliki Rimpa είπε...

Είναι μια μάστιγα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ...βρίσκεται μέσα στα σπίτια μας.
Πολλές φορές δε το αντιλαμβανόμαστε ...το ρίχνουμε σε όλους τους άλλους παράγοντες ..άγχος , στρές , κακιά στιγμή ....

και όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά....

το θέμα δεν είναι απλά η γνώση του προβλήματος αλλά πως μπορεί η οικογένεια με το σωστό χειρισμό να σταθεί κοντά στο άτομο .....
και ειδικά αν το άτομο που έχει πληγεί από αυτό το συναίσθημα είναι της τρίτης ηλικίας .