Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

"...Εμείς επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και Ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. ...


Έγινε η παρακάτω ερώτηση στον Γέροντα:

– Πώς συμβιβάζεται η αγαθότητα του Θεού με την ύπαρξη της κολάσεως;

Και εκείνος απάντησε:

– Δεν πρέπει να θεωρούμε την Κόλαση ως έκφραση τιμωρού διαθέσεως του Θεού. Κόλαση σημαίνει παντελής απουσία Του. Και ως τέτοια είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας επιλογής μας.

Όταν κάποιος λέει στον Θεό: 

«Απόστα απ’ εμού, οδούς σου ειδέναι ου βούλομαι» (Ιωβ κα΄), τότε Αυτός καίτοι Πανάγαθος δεν τον σώζει με το ζόρι. 

Δίκαιος Ων, τον αφήνει να απολαύσει την επιλογή του, δηλ. την Κόλαση, όπως στον άγιο προσφέρει την τρυφή του Παραδείσου. 

Εμείς δηλ. επιλέγουμε τον τόπο της αιωνίου κατοικίας μας και ο Θεός απλώς προσυπογράφει τις επιλογές μας ως Δίκαιος. 

Με δύο λόγια: Η δικαιοσύνη του Θεού εξαντλείται στις επιλογές της ελευθερίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: