Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ο άνθρωπος- θύμα του Δυτικού πολιτισμού


“Ιδού εις τι μετεβάλλετο και τελικώς μετεβλήθη από την Αναγέννησιν έως σήμερον η Ευρώπη: εις εργαστήριον ρομπότ. Το δεν ρομπότ είναι ο αθλιότερος τύπος ανθρώπου....Δεν υπήρξε επί του Πλανήτου τούτου αθλιότερος, ασχημότερος και απανθρωπότερος άνθρωπος, από το ευρωπαϊκό ρομπότ. Εντροπή και αίσχος, αιωνία εντροπή και αιώνιον αίσχος της Ευρώπης, αυτό είναι ο “νέος άνθρωπος” της , άνθρωπος χωρίς Θεόν και χωρίς ψυχήν, ο άνθρωπος ρομπότ. Αφού εφόνευσε  τον Θεό και την ψυχή μέσα του ο τύπος του Ευρωπαίου ανθρώπου, από τινων ήδη δεκαετιών, βαθμηδόν αυτοκτονεί. Διότι η αυτοκτονία είναι ο αναπόφευκτος ακόλουθος της Θεοκτονίας. Η παιδεία χωρίς  Θεόν οδηγεί την Ευρώπην, και δι’ αυτής όλην την οικουμένην, εις τοιούτον σκότος, εις το οποίον η ανθρωπότης δεν έπεσε ποτέ.....”.
          Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: