Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, τα Εισόδια της Θεοτόκου

“Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος....”

          Για κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχουν γραφτεί και μελοποιηθεί τόσοι ύμνοι και δεν έχουν κτιστεί τόσοι Ναοί, όσοι για την Υπεραγία Θεοτόκο. Μετά τον Υιόν της, έχει τη μεγαλύτερη δόξα και τιμή στον ουρανό και στη γη.

          Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας μας η Θεοτόκος σαν αγγελιοφόρους έχει τους αγγέλους, σαν γραμματείς τους ευαγγελιστές, σαν ακολούθους τους Αγίους Αποστόλους και σαν υμνητές εμάς. Γι’ αυτό σήμερα οι πιστοί είναι συγκεντρωμένοι μέσα στους Ιερούς Ναούς μας και υμνούμε τα Εισόδια της Θεοτόκου.

          Αιώνες προετοιμάζονταν τα γεγονότα της Παναγίας.

          Ο πρώτος ναός, η σκηνή του μαρτυρίου, είχε σκοπό να φιλάει το νόμο του Θεού, τις δέκα εντολές.

          Ο δεύτερος ναός, ο ναός του Σολομώντα, σκοπό είχε να φυλάει όχι μόνο τις δέκα εντολές, αλλά και τη λατρευτική παράδοση του λαού του Θεού.

          Σ’ αυτό το ναό εισήλθε από μικρή, σύμφωνα με το τάμα των γονέων της, η Παναγία για να γίνει η ίδια ο τρίτος, ο καθαρώτατος ναός του Σωτήρος Χριστού.

          Και όλοι αυτοί οι ναοί έγιναν για να γίνουμε κι εμείς άγιοι. Εμείς είμαστε ο ναός του ζώντος Θεού. Και αυτό μα το λέγει ο λόγος του Θεού: “Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστέ;”.

          Μεγαλύτερη δόξα και τιμή από αυτή δεν υπάρχει για τον καθένα μας. Να γίνουμε ναοί ζώντος  Θεού. Για γίνουμε εμείς άγιοι. Εμείς είμαστε ο0 ναός του ζώντος Θεού. Δηλαδή κατά χάριν Θεοί. Αρκεί να μπούμε μέσα στο στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία μας, διότι μέσα σ’ αυτή γινόμαστε ναοί του Θεού.

          Στην εποχή της Θεοτόκου υπήρχαν και άλλες πόρτες ανοιχτές. Η Παναγία μπήκε στην πύλη του Ναού του Σολομώντα. Αυτή ήταν η σωτήρια πόρτα.

          Και σήμερα είναι πολλές  πόρτες ανοιχτές, δεν είναι όμως οι σωτήριες

          Μόνο η πύλη της Εκκλησίας μας οδηγεί στην σωτηρία μας.

                   Ιερομονάχου, Τιμοθέου Κιλίφη

Δεν υπάρχουν σχόλια: