Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ο κίνδυνος του δογματικού αποχρωματισμού


Στις μέρες μας δυστυχώς καλλιεργείται ένας δογματικός πιετισμός. Η ευσέβεια σχεδόν όλων των χριστιανών, ανεξαρτήτως που ανήκουν, δεν εκπορεύεται από τα δόγματα της ορθοδόξου πίστεως. Δεν έχουν τα βιώματα και την άσκηση και τη ζωή της σωστής πίστεως. Μάλιστα καλλιεργείται η αντίληψη να είμαστε καλοί άνθρωποι και τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολλή σημασία. Καλλιεργείται η ατομική ηθική κι όχι το ορθόδοξο ήθος που είναι συνδεδεμένο με την αλήθεια της πίστεως. Το πρωτείο της αφηρημένης αγάπης  εις βάρος των δογμάτων. Διαφέρουμε από τους αιρετικούς όχι τόσο σε αφηρημένες διατυπώσεις, αλλά στην έμπρακτη πίστη. Τα δόγματα κρύβουν την αλήθεια της προσωπικής μας σχέσεως με το Θεό μέσα  στην εκκλησιαστική ζωή. Δεν επιτρέπεται να τα αγνοούμε και να περιοριζόμαστε σ’ έναν τρόπο ζωής που μπορεί κανείς να τον βρει και σε πολλούς αιρετικούς.

        π.γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: