Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Το μυστήριο της Εκκλησίας συνδέεται με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Κύριος είχε υποσχεθεί στους μαθητές του την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, για να υπενθυμίζει στο λαό του Θεού όλα όσα είπε και έκανε. Από τη γενέθλια μέρα Εκκλησίας, την Πεντηκοστή, ο Παράκλητος αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού και τελεσιουργεί το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων στο χώρο της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία-Κοινωνία, το κατ’ εξοχήν γεγονός φανέρωσης της Εκκλησίας, ο πιστός έρχεται σε λυτρωτικό διάλογο με το Χριστό και σε κοινωνία με τους συνανθρώπους του. Ο Χριστός γίνεται “βρώσις” και “πόσις” και οι άνθρωποι γίνονται αδελφοί και συμμέτοχοι της θείας επικοινωνίας.

          Η μαρτυρία-διδασκαλία των Αποστόλων παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και πορεία της εκκλησιαστικής ζωής. Η πίστη της Εκκλησίας στηρίζεται στην Καθολική παράδοση, που σημαίνει εσωτερική ενότητα πίστης από των εποχή των Αποστόλων μέχρι των συγχρόνων αγίων.

          Η Παράδοση δεν είναι απλά ιστορικό ζήτημα, επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σύνδεση με την εμπειρία της Εκκλησίας. Όλοι οι χριστιανικοί αιώνες αποτελούν ομόκεντρους κύκλους με κοινό κέντρο την Αποστολική πίστη και παράδοση. Οι αιώνες που ακολούθησαν την Αποστολική εποχή έθεσαν νέα ερωτήματα, τα οποία η Εκκλησία με το θεσμό των Οικουμενικών Συνόδων απάντησε, χωρίς να αφίσταται της Αποστολικής Παράδοσης. Αυτή η συστηματική ανάπτυξη της χριστιανικής Παράδοσης έγινε αποδεκτή γιατί πιστεύεται  ότι το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν και κατευθύνει την πορεία της Εκκλησίας “εις πάσαν την αλήθεια”. Ένα άλλο στοιχείο που  ενώνει την ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας  με την Αποστολική Παράδοση είναι η Αποστολική διαδοχή. Η κανονική ανάθεση της επισκοπικής ευθύνης από τους Αποστόλους, με την επίθεση των Αποστολικών, τους υποψηφίους επισκόπους (χειροτονία), που συνεχίζεται δια μέσου των αιώνων συνδέει τους Επισκόπους και  το Ιερατείο με τους Αποστόλους. Κάθε τοπική Εκκλησία συνδέεται με την κοινή πίστη και προσήλωση στην Παράδοση της Εκκλησίας και έτσι διατηρείται η ενότητα  και ομοψυχία της Οικουμενικής Εκκλησίας. 

         π. Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: