Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Μη δικαιολογείς την αδράνειά σου

Δεν υπάρχει πιο κρύο πράγμα από τον χριστιανό που δεν σώζει άλλους. Δεν μπορείς εδώ να επικαλεσθείς την φτώχεια, διότι θα σε κατηγορήσει η χήρα που κατάβαλε τα δύο λεπτά.... Δεν μπορείς να επικαλεστείς την ταπεινή σου καταγωγή, διότι και οι Απόστολοι ήταν άσημοι και κατάγονταν από ασήμους. Δεν μπορείς να προβάλεις την αγραμματοσύνη σου, κι εκείνοι ήταν αγράμματοι. Ακόμη κι αν είσαι  δούλος, κι αν είσαι δραπέτης, θα μπορέσεις να εκπληρώσεις το καθήκον σου, διότι και ο Ονήσιμος τέτοιος ήταν. Κοίταξε όμως που τον καλεί και σε τι υψηλό αξίωμα τον ανεβάζει ο απόστολος: “κοινωνεί μοι”, λέγει, “εν τοις δεσμοίς μου”.Δεν μπορείς να προφασιστείς την ασθένεια, διότι και ο Τιμόθεος τέτοιος ήταν, είχε “πυκνάς ασθενείας”....
          Δεν βλέπετε τα δένδρα τα άκαρπα; Τέτοιοι είναι οι χριστιανοί που φροντίζουν μόνο για τα δικά τους. Τέτοιες ήταν και οι πέντε παρθένες, αγνές βέβαια και κόσμιες και σώφρονες, αλλά σε κανέναν χρήσιμες, γι’ αυτό και κατακαίονται. Τέτοιοι είναι αυτοί που δεν έθρεψαν τον Χριστό. Πρόσεξε ότι κανείς  απ’ αυτούς δεν κατηγορείται για προσωπικά του αμαρτήματα. Δεν  κατηγορείται ότι πόρνευσε ούτε ότι επιόρκησε, καθόλου, αλλά ότι δεν υπήρξε χρήσιμος στον άλλο.... Πως είναι χριστιανός ένας τέτοιος άνθρωπος; Πες μου, αν το προζύμι που ανακατεύεται με το αλεύρι δεν μεταβάλλει στη δική του φύση όλο το φύραμα, είναι προζύμι; Και αλήθεια, το μύρο που δεν γεμίζει ευωδιά εκείνους που πλησιάζουν θα το ονομάζαμε μύρο;
          Μην πεις, μου είναι αδύνατον να παρακινήσω άλλους. Αν πράγματι είσαι χριστιανός, αδύνατο είναι το να μη συμβαίνει αυτό. Όπως αυτά που βλέπουμε στη φύση είναι αναντίρρητα, έτσι και τούτο. Διότι στη φύση του χριστιανού βρίσκεται το πράγμα. Μην υβρίζεις τον Θεό. Αν πεις ότι δεν μπορεί να φωτίζει ο ήλιος, τον ύβρισες. Αν πεις ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να ωφελεί, ύβρισες τον Θεό και το είπες ψεύτη.

          Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, “Εις τας Πράξεις των Αποστόλων”

Δεν υπάρχουν σχόλια: