Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Σαράντος Καργάκος: Μακεδονική ταυτότητα


“Αὐτά τά χώματα δέν εἶναι κάποια οἰκόπεδα, εἶναι ποτισμένα μέ αἷμα. Δέν ὑπάρχει ἑλληνική οἰκογένεια πού νά μήν ἔχει ἕναν νεκρό στή Μακεδονία.”


Δεν υπάρχουν σχόλια: