Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Ερμηνεία στο Πάτερ Ημών «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν..»

 


Λέμε, «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν», και από την άλλη ο άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος λέει, «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις» (Ιακ. 1, 2). Την απορία μας την λύνουν οι Πατέρες. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί: από τη μια μεριά έχουμε τους ηδονικούς και προαιρετικούς που γεννούν την αμαρτία, και από την άλλη μεριά υπάρχουν  άλλοι πειρασμοί οι οποίοι κολάζουν την φιλαμαρτήμονα γνώμη, οι οποίοι σταματούν την αμαρτία. Έτσι, λοιπόν, παρακαλούμε να μην πέσουμε στους πρώτους πειρασμούς, τους ηδονικούς και προαιρετικούς, αλλά αν τυχόν πέσουμε στις άλλες δοκιμασίες πρέπει να τις δεχόμαστε με κάθε χαρά, γιατί αυτοί οι πειρασμοί φέρνουν τη γνώση, την ταπείνωση, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και θυμάστε αυτό που λέει στο Γεροντικό: «έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Αν βγάλεις από τη ζωή μας τους πειρασμούς, αυτές τις δοκιμασίες, κανείς δεν πρόκειται να σωθεί.

          Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, προηγουμένου Ι. Μ. ΙΒΗΡΩΝ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: