Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Τι είναι η ζωή

 

Το θέμα περί του ανθρώπου, ο οποίος έχει ψυχή και σώμα, απασχόλησε πολύ την θεολογία και την επιστήμη. Τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι: Τι είναι ζωή, πια είναι η σχέση μεταξύ της ψυχής  και της ζωής, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ζωής τον άνθρωπο και στα άλογα ζώα, όπως και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και της άψυχης ύλης....

          Με την ανακάλυψη του DNA και των γονιδίων άρχισε η εποχή της “δικτατορίας” των γονιδίων και είχε αρχικά θεωρηθεί ότι εκεί βρίσκεται όλο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Αργότερα έγινε φανερό ότι τα γονίδια υπόκεινται και αυτά σε σημαντική επίδραση  από το περιβάλλον και περάσαμε στην εποχή της επιγενετικής και άρχισαν να ανακαλύπτονται οι βιολογικοί μηχανισμοί αυτής της επίδρασης, όμως το τι είναι η ζωή παραμένει αναπάντητο.....

          Παρά ταύτα, το ερώτημα παραμένει για το τι η επιστήμη θεωρεί ως ζωή. Δεν μπορεί κανείς να δώσει έναν ακριβή ορισμό για την ζωή, γι’ αυτό και κάνουν λόγο για την ζωτική ενέργεια......

          Όπως είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα τι είναι η ζωή, έτσι είναι δύσκολη η απάντηση στο ερώτημα τι είναι ο θάνατος, η καλύτερα  τι είναι το φαινόμενο της γήρανσης. Μάλιστα, έχουν διατυπωθεί περίπου 300 θεωρίες για το φαινόμενο  της γήρανσης των οργανισμών και εξακολουθεί αυτό το γεγονός να είναι αίνιγμα για τους επιστήμονες.....

          Η Ορθόδοξη θεολογία διδάσκει ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Αυτός  έδωσε την ζωή σε όλα τα όντα και μέσα σε όλη την κτίση υπάρχουν οι μικροί “λόγοι”, δηλαδή η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που δίνει την ζωή σε όλη την κτίση.

          “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”, τ. 298

Δεν υπάρχουν σχόλια: