Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Άγιοι και Εκκλησία

 

Συχνά στον λόγο μας επικαλούμαστε τους Αγίους, οι οποίοι κατά διαφόρους βαθμούς μετέχουν της θεοποιού ενεργείας του Θεού και ο Θεός δι’ αυτών επιτελεί θαύματα, αποκαλύπτει το θέλημά Του.

          Στην θεολογική παράδοση επικρατεί σε θεολογικά ζητήματα η συμφωνία των Πατέρων. Φυσικά, εννοείται ότι αυτό σχετίζεται με την εμπειρία, αφού υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, αλλά κια καθένας απο  αυτούς εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τα χαρίσματα του και την παιδεία του.

          Όταν ανακύπτουν διάφορα θέματα, τότε οι εμπειρικοί θεολόγοι-Επίσκοποι συνέρχονται σε Συνόδους και αποφασίζουν όχι μόνον για την εμπειρία, αλλά και για την ορολογία.

          Με τον τρόπο αυτόν απαρτίσθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το λεγόμενο “Πιστεύω”, το οποίο απαγγέλλουμε σε κάθε ιερά ακολουθία και σε κάθε μυστήριο και δεν διανοείται κανείς ούτε επιτρέπεται να αλλάξει μία λέξη ή μία συλλαβή, ούτε να αφαιρέσει ούτε να προσθέσει.

          Είναι ευνόητον ότι η αλήθεια της πίστεως εκφράζεται από του Αγίους και μάλιστα συνοδικά, δηλαδή εκκλησιαστικά. Η Εκκλησία συνέρχεται εν Συνόδω , με την παρουσία των Αγίων και με τις διδασκαλίες τους και αποφασίζει για τους όρους, και για όλα τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία. Έτσι συνδέονται στενότατα η Εκκλησία με τον συνοδικό θεσμοί της, οποίος έχει απαρτισθεί από τους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, και τους Αγίους, και δεν μπορεί να χωρισθεί το ένα από το άλλο.

          Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και κοινωνία θεώσεως γεννά Αγίους Πατέρες και οι άγιοι Πατέρες ως τέκνα της Εκκλησίας ζουν μέσα στην Εκκλησία ομολογούν την Ορθόδοξη πίστη και αγιάζονται στην Εκκλησία.

          Έτσι, οι Άγιοι ως οργανικά μέλη της Εκκλησίας, θεωρούν την Εκκλησία, που εκφράζεται συνοδικά, ως μητέρα τους και την δοξάζουν με όλη τους την ζωή. Ζουν μέσα στην Εκκλησία, αγιάζονται από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός, πορεύονται “συν πάσι  τοις αγίοις” και κοιμούνται εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία. Τρέφονται από την Εκκλησία, αναπνέουν τον πνευματικό της αέρα Και εισέρχονται και στην ουράνια Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: