Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Αντιαιρετικά: Η Ιερή Παράδοση (β΄)

Επειδή η Αγία Γραφή είναι  μέρος της Ιεράς Παραδόσεως, γι’ αυτό μόνο με τη βοήθεια της δεύτερης μπορούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε σωστά την πρώτη. Ήδη ο απόστολος Πέτρος μιλάει για τον κίνδυνο παρερμηνείας της Γραφής, επειδή υπάρχουν μερικά δυσνόητα χωρία τα οποία μερικοί προσπαθούν  να τα ερμηνεύσουν αυθαιρέτως, “προς ιδίαν αυτών απώλειαν”.
          Στην ίδια ακριβώς πλάνη για την οποία μιλάει ο θεοφώτιστος Απόστολος πέφτουν οι σύγχρονοι αιρετικοί οι οποίοι προσπαθούν χωρίς το Άγιο Πνεύμα, χωρίς δηλαδή την Ιερά Παράδοση να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή.
          Στην πραγματικότητα όσοι απορρίπτουν την Παράδοση βλασφημούν στο Άγιο Πνεύμα του οποίου διαρκής ενέργεια στην Εκκλησία είναι αυτή. Η Ιερά Παράδοση είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, ο τρόπος αυτής της ζωής, ο τρόπος με τον οποίο η εκκλησιαστική κοινότητα ζει την παρουσία του Θεού. Η Παράδοση των Απόστολων, η Παράδοση των μετέπειτα Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας δεν είναι διαφορετικά και αντίθετα πράγματα μεταξύ τους, αλλά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής οδηγεί απλανώς την Εκκλησία.
 γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: