Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Ο άρτος που έτρεφε την Παναγία

 

Τι ήταν αυτός ο άρτος από τον οποίο τρεφόταν η Παναγία; Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφερόμενος σ’ αυτόν τον ευλογημένο άρτο που έτρεφε την Παναγία λέγει, ότι ο Θεός έστελνε “τροφήν άνωθεν απόρρητον εκεί τη Παρθένω δι’ αγγέλου”. Όμως δεν ήταν ένας συνηθισμένος άρτος τον οποίο ο άγγελος έπαιρνε από κάποιο σπίτι και τον μετέφερε στην Παναγία, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η άκτιστη ενέργεια του Θεού, δια της οποίας , κατά τον άγιον Γρηγόριο τον Παλαμά, “την τε φύσιν κρειττόνως ανερώννυτο ( εδυνάμωνε) και κατά σώμα των ασωμάτων καθαρωτέρα και υπερτέρα και συνετηρείτο και ετελείτο”.

Είναι προφανές ότι δεν ήταν μια κτιστή τροφή, ένας υλικός άρτος, αλλά μια διαφορετική, ξένη τροφή, δηλαδή ήταν η ενέργεια του Θεού η οποία ενδυνάμωνε το σώμα της Παναγίας για να έχει νοερά προσευχή και θεωρία Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία για δώδεκα χρόνια ήταν μέσα στο Φως του Θεού και είχε κοινωνία μαζί Του, είχε φθάσει στη θέωση. Στην πραγματικότητα ζούσε, όπως ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πριν την πτώση, γι’ αυτό και όταν την επισκέφθηκε ο άγγελος κατά τον Ευαγγελισμό για να της αναγγείλει ότι θα γίνει Μητέρα του Χριστού την απεκάλεσε Κεχαριτωμένη.

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Ναό και η διατροφή της από τον τροφή που της έφερνε ο άγγελος μας υποδεικνύει ότι πρέπει να στραφούμε περισσότερο σε αυτήν την ουράνια τροφή, τον πνευματικό ουράνιο Άρτο, διότι έτσι θα χορτάσουμε από την πνευματική πείνα.

“ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”, τ. 292

Δεν υπάρχουν σχόλια: