Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2020

Στη Γέννηση του Σωτήρος Χριστού η δημιουργία προσφέρει τα δώρα της φιλοξενίας Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως

 

Σήμερα ο Ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε από την παρθενική νεφέλη. Διότι «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει, είδε φως μέγα». Σήμερα ο σπόρος που δεν εσπάρη, βλάστησε από την ακαλλιέργητη πεδιάδα, και ο κόσμος, που υποφέρει από πείνα, ευφραίνεται. Σήμερα χωρίς συζυγική συνάφεια άνθισε παιδί από την κοιλία που δεν γνώρισε λοχεία, και όλη η δημιουργία προσφέρει στο βρέφος που δεν έχει πατέρα, τα δώρα της φιλοξενίας:

η γη τη φάτνη,

οι πέτρες τις λίθινες υδρίες,

τα όρη το σπήλαιο,

οι πόλεις τη Βηθλεέμ,

οι άνεμοι την υπακοή,

η θάλασσα την υποταγή,

τα κύματα τη γαλήνη,

ο βυθός τα ψάρια,

τα ψάρια τον στατήρα,

τα νερά τον Ιορδάνη,

οι πηγές τη Σαμαρείτιδα,

η έρημος τον Ιωάννη,

τα ζώα το πουλάρι,

τα πουλιά το περιστέρι,

οι Μάγοι τα δώρα,

οι γυναίκες τη Μάρθα,

οι χήρες την Άννα,

οι στείρες την Ελισάβετ,  

οι παρθένοι την Θεοτόκο Μαρία,

οι ποιμένες την ψαλμωδία,

οι ιερείς τον Συμεών,

τα παιδιά τα κλαδιά των φοινίκων,

οι διώκτες τον Παύλο,

οι αμαρτωλοί τον τελώνη,

οι ειδωλολάτρες την Χαναναία,

η αιμορροούσα την πίστη,

η πόρνη το μύρο,

τα δένδρα τον Ζακχαίο,

τα ξύλα τον Σταυρό,

ο Σταυρός τον ληστή,

η ανατολή το αστέρι,

ο αέρας τη νεφέλη,

ο ουρανός τους αγγέλους,

ο Γαβριήλ τον χαιρετισμό, το «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου» και από εσένα και πριν από εσένα.

Σ’ εσένα εισήλθε όπως ευδόκησε, και από εσένα εξήλθε όπως θέλησε, πριν από εσένα, όπως και πριν από κάθε σύλληψη του νου, γεννήθηκε από τον Θεό και Πατέρα με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί από ανθρώπινη γλώσσα, χωρίς να υποστεί μεταβολή ο Πατήρ, με τρόπο θαυμαστό, εκ φύσεως, χωρίς μολυσμό ή πάθος του Πατρός, χωρίς αυτόπτη μάρτυρα, χωρίς μεσολαβητή, χωρίς επαύξηση στη θεότητα, με τρόπο που αρμόζει στον Θεό. Στους ουρανούς είναι αμήτωρ, χωρίς μητέρα και στη γη απάτωρ, χωρίς πατέρα. Διότι λέει: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία», τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

 Υπ. Ν.Βοϊνέσκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: