Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Άγιος Ευμένιος: Τα πάντα να πέσουν, η αγάπη δεν πέφτει! Δεν μπορεί ποτέ να πέσει η αγάπη!Γέροντα, τι μας χρειάζεται πρώτα απ’ όλα;
Η αγάπη του Θεού μάς χρειάζεται.  Κι όταν αγαπούμε τον Θεό αγαπούμε και τον πλησίον. Εκεί είναι η πηγή απ’ όπου όλα πηγάζουν.

Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πετά στον ουρανό, ότι έχει φτερά και πετά, όταν έχει αγάπη
Θεού, όταν αγαπά.

Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να πετάξη.

Δεν μπορεί να κάνη καλό έργο χωρίς αγάπη.

Πώς θα βοηθήσουμε κάποιον, αν δεν τον αγαπούμε;

Ο Θεός αγάπη εστί. Μόνο αγάπη είναι ο Θεός.

Και, όπως λέει ο Απόστολος: «Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ».

Όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον αδελφό του, ψεύστης εστίν.

Τον αδελφό μας, λέει, που τον βλέπουμε κάθε μέρα, πως δεν τον αγαπούμε, και τον Θεό, που δεν Τον βλέπουμε, λέμε πως Τον αγαπούμε; Μα δεν μπορεί.

Όποιος αγαπά τον Θεό, υποχρεωτικά θα αγαπά και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί…, υποχρεωτικά θα γίνη αυτό.

Είπε ένας Άγιος Πατέρας: «Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις».

Και το είπε αυτό ο Άγιος Πατέρας, επειδή, όταν αγαπάς, δεν μπορείς να κάνης κακό. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις.

Άμα αγαπάς, υποχρεωτικά θα κάνης καλό.

«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει… ου ζήλοι, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται, το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».

Τα πάντα να πέσουν, η αγάπη δεν πέφτει.

«Ουδέποτε εκπίπτει», γιατί «ο Θεός αγάπη εστί».

Δεν μπορεί ποτέ η αγάπη να πέση.

Ο άνθρωπος με την αγάπη πετά.

Αισθάνεται ότι έχει φτερά και πετά.

Χωρίς αγάπη, όμως, δεν μπορεί να πετάξη.

Όπως τα ζητήση ο άνθρωπος, τα δίνει ο Θεός.

Όλα γίνονται όπως τα ζητάει ο άνθρωπος.

Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο ό,τι θέλει ο άνθρωπος.

Αν θέλη καλό, του δίνει καλό.

Αν θέλη κακό, δεν του το δίνει, τον αφήνει να το πάρη μόνος του.

Γιατί ο Θεός δεν δίνει κακό.

Δεν μπορεί να γίνη κανείς άρχοντας, αν ο Θεός δεν το επιτρέψη.

Κι αν επιτρέπη κάτι, που δεν είναι καλό, το επιτρέπει επειδή ο λαός το θέλει.

Από το βιβλίο του Μοναχού Σίμωνος, «Πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός».

Άγιος Ευμένιος: Τα πάντα να πέσουν, η αγάπη δεν πέφτει! Δεν μπορεί ποτέ να πέσει η αγάπη! | Πεμπτουσία (pemptousia.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: