Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Η μονολόγιστη ευχή του Ιησού

 


Ο μεγάλος άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός παρακινώντας τους πιστούς στον επανευαγγελισμό τους και την επιστροφή τους στη σωτήρια χάρη της Εκκλησίας τους προέτρεπε λέγοντάς τους:

          «Τώρα σας συμβουλεύω να κάμετε από ένα κομβολόγι (κομποσκοίνι) μικροί και μεγάλοι και να το κρατήτε με το αριστερό χέρι, και με το δεξιό να κάμνετε τον σταυρό σας και να λέγετε: «Κύριε Ιησού χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον αμαρτωλό και ανάξιον δούλον σου. Ο πανάγαθος Θεός μας χάρισε τον τίμιον Σταυρόν με τον οποίον να ευλογώμεν, και τα Άχραντα Μυστήρια. Με τον σταυρόν να ανοίγωμεν τον παραδεισον, με τον σταυρόν διώκωμεν τους δαίμονας, αλλά πρέπει να έχωμεν το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίας, και τότε κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει.

          Όθεν, αδελφοί μου, ή τρώγετε ή πίνετε ή δουλεύετε, να μη σας λείπει αυτός ο λόγος και ο σταυρός. Και καλόν και άγιον είναι να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν, το βράδυ και τα μεσάνυκτα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: