Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ «Βούλομαι τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω , μετά αιδούς και σωφροσύνης κοσμείν εαυτάς» (Α΄ Τιμ. 2,9).

 


Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα ιδιαίτερα επιμελείται την κομψότητα, την ωραία εμφάνιση, τον εξωτερικό στολισμό. Είναι όμως φανερό, ότι ο εξωτερικός στολισμός δεν δίνει πάντοτε πραγματική αξία και τιμή. Πολυτελείς ενδυμασίες, καλλυντικά  και καλλωπισμοί και όσα επινοεί η κοσμική ματαιότητα για να εξυπηρετήσει την γυναικεία φιλαρέσκεια, δεν είναι δυνατό να συνοδεύονται με τέτοια ζωή, που να εκθέτει τη γυναίκα στη δικαιολογημένη διαμαρτυρία και τον  σκανδαλισμό  της υγιούς κοινωνίας.

          Διότι πραγματικός στολισμός είναι η εσωτερική ωραιότητα της ψυχής, η σωφροσύνη και η αρετή. Είναι η σεμνότητα που εμπνέει και την ανάλογη ενδυμασία. Είναι η αιδώς που προφυλάσσει και από πολλούς πειρασμούς. Είναι η ηθικότητα που για τη χριστιανή γυναίκα είναι πραγματικό στεφάνι τιμής.

          Τα προσόντα αυτά, οι αρετές που στόλιζαν και δόξασαν τόσες και τόσες άγιες γυναίκες, είναι ασφαλώς ο λαμπρότερος στολισμός, που υπερέχει από κάθε χρυσό κόσμημα και τα βασιλικά στέμματα.

          Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: