Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Τέσσερις οὐράνιες λέξεις ριγμένες στό βοῦρκο! - π. Δανιήλ ἈεράκηΤέσσερις οὐράνιες λέξεις ριγμένες στό βοῦρκο!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Τόν τελευταίο καιρό τό θέμα πού μονοπώλησε τή δημοσιογραφία, τήν τηλοψία, τίς πολιτικές συζητήσεις, τήν έλληνική κοινωνία, δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τόν «γάμο» ὁμοφύλων ατόμων. Ἡ Κυβέρνησις ἐπεστράτευσε ὅλα τά ὅπλα της γιά νά πείση, κυρίως τούς βουλευτές της, νά ὑπερψηφίσουν τό νομοσχέδιο, πού θά καθιερώνη τή γαμική σχέσι δύο ὁμοφυλοφιλικῶν ἀνδρῶν (μεταξύ τους) καί δύο ὁμοφυλοφιλικῶν γυναικῶν (μεταξύ τους). Λειτούργησε καί διήμερο εἰδικό φροντιστήριο, γιά νά πειστοῦν τά «μαθητούδια», οἱ κυβερνητικοί βουλευτές, ὅτι δέν πρέπει νά ἐκθέσουν τόν ἀρχηγό τους, ὅτι ὀφείλουν νά συνταχθοῦν στό σύνθημά του γιά ἱκανοποίησι τῶν ὁμοφυλοφίλων (φίλων του;).

Τά ἐπιχειρήματα ὑπέρ τού «παρά φύσιν» «γάμου» θά μποροῦσαν νά συνοψιστοῦν σέ τέσσερις λέξεις:

—Ἀγάπη!

—Ἐλευθερία!

—Δικαίωμα!

—Ἰσότητα!

   Βέβαια δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἐπιστρατεύονται ἅγιες λέξεις γιά βρωμερούς σκοπούς. Καί ὅταν πάλι ἡ Βουλή γκρέμιζε μέ νομοσχέδιο τήν τιμιότητα στή γαμική σχέσι τῆς εὐλογημένης οἰκογένειας, καί καθιέρωνε τήν ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας, καί τότε οί τέσσερις αὐτές λέξεις ἐπιστρατεύτηκαν.

    Καί ὅταν πάλι ἡ Βουλή τσαλαπατοῦσε τήν ἱερότητα τοῦ γάμου καί ἔστελνε τά ζευγάρια στόν... δήμαρχο νά τά εὐλογῆ καί νά τά νομιμοποιῆ, καί τότε οἱ ἅγιες αὐτές λέξεις ἐπιστρατεύτηκαν.

     Καί ὅταν πάλι ἡ Βουλή ἐπανέφερε τή θανατική ποινή γιά τά ἀθῶα κυοφορούμενα βρέφη, τόν γνωστό φόνο των «ἀμβλώσεων», καί τότε τίς ἴδιες λέξεις ἐπικαλέστηκε.

      Καί ὅταν πάλι ἡ Βουλή τήν πιό ὑπέροχη ὑπόθεσι πού λέγεται «οἰκογένεια», τήν τύλιγε σ’ ἕνα χαρτάκι, πού λέγεται «σύμφωνο σνμβίωσης», πάλι τίς τέσσερις ἅγιες λέξεις «πιπίλαγε»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: