Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Δεν θα διαθέτουμε συνήγορο ή υπεράσπιση

 


«Πράγματι εκείνος ο Δικαστής- ο δίκαιος Κριτής- δεν χρειάζεται ούτε κατηγόρους, ούτε μάρτυρες, ούτε αποδείξεις, ούτε ελέγχους, αλλά φέρνει όλες τις πράξεις όπως έγιναν μπροστά στα μάτια εκείνων που διέπραξαν τα πλημμελήματα. Τότε κανένας δεν πρόκειται να παρασταθεί στο Κριτήριο και να μας σώσει από την κόλαση. Κανένας, ούτε πατέρας, ούτε γιος, ούτε κόρη, ούτε μητέρα, ούτε κάποιος άλλος συγγενής, ούτε γείτονας, ούτε φίλος, ούτε συνήγορος, ούτε καταβολή χρημάτων, ούτε αφθονία πλούτου, ούτε πολιτική δύναμη. Όλα αυτά θα έχουν εξαφανισθεί. Μόνος ο υπόδικος θα περιμένει απόφαση με βάση τις πράξεις του, είτε αθωωτική είτε καταδικαστική. Τότε κανένας δεν δικάζεται για πλημμελήματα που διέπραξε άλλος, αλλά γι’ αυτά στα οποία ο ίδιος ξεχωριστά έσφαλε».

            Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

            «ΣΩΤΗΡ», τ. 2303

Δεν υπάρχουν σχόλια: