Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στην ευαγγελική περικοπή- Υπαπαντής του Κυρίου-

 


Στην ευαγγελική περικοπή- Υπαπαντής του Κυρίου- τέσσαρες φορές αναφέρεται η λέξη νόμος. Ο Κύριος ως άνθρωπος τηρεί τον νόμο του Θεού και μας καλεί με τον τρόπο αυτό όλους μας να τηρούμε τον νόμο του Θεού, ο οποίος εκδηλώνεται και εφαρμόζεται δια μέσου της Εκκλησίας.

          Όποιος θα διαλέξει και θα κρίνει μόνος του ποιό είναι νόμος του Θεού και ποιό  δεν είναι, οπωσδήποτε κάνει λάθος και είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Διότι, αν θέλετε, και η ύπαρξη της Εκκλησίας, και κατά αόρατο και κατά ορατό τρόπο, είναι νόμος του Θεού.  Και δεν μπορεί κανείς να παραβλέπει, να παραμερίζει και να μη λογαριάζει την Εκκλησία. Ο καθένας οφείλει μέσα στην Εκκλησία ταπεινά και απλά τη τηρεί τον νόμο του Θεού.

          Και να λέγει: Χριστέ μου, σώζεις και σώζεις ανθρώπους, σώσαι κι εμένα το σκύβαλο.

          Σ. Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: