Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Παναγία Γοργοϋπήκοος

«Ω μοναχέ! εισηκούσθη η δέησίς σου προς με καί έσο συγχωρημένος καί βλέπων ως καί πρότερον. Ανάγγειλον δε καί εις τούς λοιπούς ενασκουμένους πατέρας καί αδελφούς σου, ότι εγώ είμαι η Μήτηρ του Θεού Λόγου καί μετά Θεόν της ιεράς ταύτης μονής των Αρχαγγέλων σκέπη καί Βοήθεια καί κραταιά προστασία, προνοουμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος Κυβερνήτης· και εις το εξής οί μοναχοί ας καταφεύγωσι προς εμέ, διά κάθε ανάγκην αυτών, καί γοργώς θέλω υπακούω αυτών και πάντων των μετ' εύλαβείας καταφευγόντων είς εμέ ορθοδόξων χριστιανών, ότι Γοργοϋπήκοος καλούμαι.»
Απόσπασμα από το θαύμα με το οποίο η Παναγία Γοργοϋπήκοος, που βρίσκεται στην Ι.Μ. Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, ονόμασε έτσι τον εαυτό Της. Σήμερα είναι το πανηγύρι της για μας, στον Άθω θα είναι σε 13 μέρες, οπότε μπορούμε να τη χαρούμε διπλά.

Έστειλε Γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια: