Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Τη αυτή ημέρα...

Ετήσιον σύναξιν και εορτήν επιτελούμεν προς τιμήν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της Ελευρωτρίας ,της κατ'εξαιρετον τρόπν υπερμάχου και προστάτιδος και εφόρου του ευσεβούς ημών Έθνους.
 
O Oίκος 

Άνωθεν παραδόξως καινή κλήσει Παρθένε, υπέδειξας ημίν την σην χάριν, δι' ής λυτρωθέντες των δεινών, Ελευθερώτριαν σε ονομάζομεν, υμνούντες σου τα θάυματα και βοώντες σοι γηθοσύνως:

Χαίρε δι'ης η Ελλάς χορεύει
Χαίρε δι'ης τους εχθρούς εκτρέπει
Χαίρε φιλοχρίστου στρατού η ενίσχυσις
Χαίρε Ορθοδόξου λαού η αντίληψις
Χαίρε ότι εταπείνωσας υψιτένοντα εχθρόν
Χαίρε ότι χαράς έπλησας τον λαόν σου τον πιστόν
Χαίρε παρηγορία χαλεπώς θλιβομένων
Χαίρε ελευθερία των δεινώς δουλωθέντων
Χαίρε πηγή πλουσίας χρηστότητας
Χαίρε αλκή ημών η στερέμνιος
Χαίρε πιστοίς η αεί βοηθούσα
Χαίρε ημάς πόνων ελευθερούσα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

 Στίχοι

Ελευθερίαν ημίν δούσαν Παρθένε
ελευθερώτριαν πάς Ελλάς καλεί σε.
Μητρός Θεοίο ίτε παίδες Ελλήνων κυδαίνειν χάριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: