Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος πρέπει να τιμάται ως Άγιος


Υπήρξε σκεύος εκλογής του θείου θελήματος, αφού “του Σταυρού Του τον τύπον εν ουρανώ εθεάσατο και ως Παύλος την κλίσην ουκ εξ ανθρώπων εδέξατο”.

          -Αρμόζει να τιμάται ως Άγιος διότι ανεγνώρισε την Χριστιανική πίστη, ως την κατ’ εξοχήν θρησκεία, παρότι την εποχή εκείνη οι χριστιανοί αποτελούσαν το 5 ο/ο περίπου κατοίκων της αυτοκρατορίας.

          -Τέτοιας τιμής δικαιούται διότι είναι ο μόνος “θεός” στην ιστορία που αυτοβούλως αποκαθήλωσε τον εαυτό του αποποιούμενος την λατρεία του προσώπου του ως θεού από τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ως γνωστόν από την εποχή του Νέρωνος λατρεύονταν ως θεοί. Ο Μ. Κωνσταντίνος υποκλίθηκε στο ανυπέρβλητο μεγαλείο της θεότητας του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού.

          -Ο Μ. Κωνσταντίνος πρέπει να τιμάται ως Άγιος, διότι ως τέτοιον τον ανέδειξε ο Θεός με το να μυροβλύσει το ιερό του λείψανο και με το να αναγνωρισθεί στη συνείδηση των χριστιανών ως Μέγας από την ιστορία και άγιος από την Εκκλησία.

γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: