Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟΠολλοί αγνοούν ή δεν δίνουν σημασία στις αμαρτίες, που γίνονται με τη σκέψη και τον νου. Απέχουν από τη σωματική εκτέλεση της αμαρτίας, αλλά την διαπράττουν με την καρδιά τους και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί αποτελεί εμπαιγμό των εντολών του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος στην “επί του όρους ομιλία” μας εξηγεί με σαφήνεια: “Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού”. Ο Αββάς Γερόντιος, που ασκήτευε στην έρημο, εξηγεί και μας συμβουλεύει “να φυλάγουμε την καρδιά μας, ως εξής:

          -”Έλεγε ο Αββάς Γερόντιος της Πέτρας: “Πολλοί, που πειράζονται από σαρκικές ηδονές, χωρίς να πλησιάζουν ανθρώπινο σώμα, κατά νου αμάρτησαν σαρκικά. Και ενώ τα σώματα φυλάγονται παρθένα, στην ψυχή αμαρτάνουν σαρκικά. Καλόν είναι, λοιπόν, αγαπητοί, να κάνουμε ό, τι είναι γραμμένο και ο καθένας μας με μεγάλη προσοχή να φυλάμε την καρδιά μας”. 

          Πόσες αμαρτίες δεν γίνονται καθημερινώς με την σκέψη  και την φαντασία και πόσες ψυχές δεν μολύνονται με την όραση και την ακοή, από τα αμέτρητα θεάματα και ακροάματα του “πολιτισμένου κόσμου μας, που εν”Υ ονόματι της ελευθερίας της αμαρτίας, σκοτώνουν την ελευθερία της αρετής!...

          “ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ”, Π. Μ. Σωτήρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: