Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Εκκλησία-- Ναός

 


Ο Ναός δεν είναι Εκκλησία, είναι οίκος προσευχής. Η Εκκλησία είναι η ουσία της πίστεώς μας. Για να μιλήσουμε μεταφορικά. Η Εκκλησία είναι ό, τι υψηλότερο κατακτά κανείς μέσα στο ναό. Γι’ αυτό μέσα στο ναό μπορεί, στη χειρότερη περίπτωση, να συμβούν φοβερέ αδικίες, στην Εκκλησία αυτό είναι αδύνατον. Η Εκκλησία είναι αγία.

          Το ναό μπορούμε να τον δούμε, να τον ψηλαφήσουμε, ενώ για την Εκκλησία λέμε: “Πιστεύω εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν”. Η Εκκλησία δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, οικοδομήθηκε από τους αποστόλους και τους αγίους, από το πνεύμα της πίστεώς τους. Γι’ αυτό πιστεύουμε στην Εκκλησία, ενώ επισκεπτόμαστε τον ναό. Μερικές φορές βλέπουμε εκεί άσχημα πράγματα καμία φορά. Αλλά το Άγιο Πνεύμα παίρνει ό, τι καλύτερο έχει ο κάθε  άνθρωπος και το εντάσσει στο θησαυρό της Εκκλησίας. Και αυτό το καλύτερο δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά τα πνευματικά, όπως είναι η αγάπη, η ευσπλαχνία, η αγνότητα. Αυτές είναι οι ιδιότητες της Εκκλησίας.

          Γιατί όλες οι Εκκλησίες διαφέρουν αρχιτεκτονικά; Όλες οι εκκλησίες δεν διαφέρουν αρχιτεκτονικά. Χτίζονται σύμφωνα με ένα σαφώς καθορισμένο σχέδιο. Ή σε σχήμα σταυρού ή σε σχήμα μακρόστενο που συμβολίζει το πλοίο της Εκκλησίας που πλέει στη θάλασσα της ζωής. Φυσικά, όμως υπάρχουν διαφορές. Όπως ακριβώς κι εμείς που είμαστε άνθρωποι, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.

          γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: