Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

“Νομική” ηθική και αληθινή ηθική

 


Στην Ορθοδοξία δεν χωράει η “νομική” ηθική. Η “αντικειμενική ηθική. Η εξωτερική ηθική. Η αποκομμένη από τη ζωή ηθική.

          Στην Ορθοδοξία η ηθική είναι όλο το εσωτερικό ήθος του ανθρώπου. Είναι η αληθινή ευσέβεια. Όχι η ευσεβοφάνεια, ο “ευσεβισμός”.

          Στην Ορθοδοξία η ηθική είναι η βαθύτερη αναμέτρηση με την αλήθεια, την αγάπη και την ελευθερία. Αυτή είναι η ουσιαστική, αληθινή ηθική. Αλλιώς δεν θ’ ανακήρυσσε η Εκκλησία ποτέ τους αγίους σαν την Μαρία την Αιγυπτία και σαν τον Μ. Κωνσταντίνο τον αυτοκράτορα. Αυτοί οι άγιοι είχαν κάνει πολλά στη ζωή τους, και, κρινόμενοι με την “αντικειμενική ηθική”, δεν θα έβγαιναν ποτέ άγιοι... Και όμως, κρινόμενοι με το βαθύτερο πνεύμα του ευαγγελίου, του ορθοδόξου ήθους, που βλέπει τη ζωή του κάθε ανθρώπου ενωμένη με τον χώρο και το χρόνο που ζει, με τα βάθη της κληρονομικότητας  και της αγωγής του και με την άπειρη αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας, βγαίνουν άγιοι, και μάλιστα ισαπόστολοι, όπως ο Μ. Κωνσταντίνος.

          Με την Ευαγγελική ηθική “οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών”.

          Όποιος, λοιπόν, θέλει να είναι σύμφωνος με την ορθόδοξη ηθική, δεν έχει παρά να λάβει υπ’ όψη του, για την πορεία του και για την πορεία της Εκκλησίας, όλο το βάθος σε όλες τις άπειρες διαστάσεις του πνεύματος του Ευαγγελίου, που αποκαλύπτουν το αληθινό ήθος της ορθόδοξης ηθικής, και όχι της “νομικής”.

          Αποσπασματική, περιπτωσιακή ηθική στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει.

          Μεμονωμένες “ηθικές” πράξεις, αποκομμένες από το όλο ήθος του προσώπου, είναι απαράδεκτες για την ορθόδοξη πίστη και συνείδηση. Δεν μπορείς, επί παραδείγματι, να λέγεσαι ηθικός, όταν εγκρατεύεσαι σε  μια ορμή σου και κατακρίνεις η φθονείς η μισείς η αδικείς τον πλησίον σου.

 

          Ιερομ. Τιμοθέου Κιλίφη

Δεν υπάρχουν σχόλια: